Země příběhů a fantazie

Země příběhů a fantazie
Producent:fullcapacity - Jan Rolník
Adresa: Decumano, Expo 2015, Miláno, Itálie
Investor:KGK
Soutěž:2014
Projekt:2014
Realizace:2015
Užitná plocha:71 m2


Koncept
Dynamické ztvárnění instalace odkazuje k hlavnímu tématu českého pavilonu, kterým je voda. Ta určila prostorové vztahy a koncept erozivního působení na pevnou hmotu platforem.
Tvary jsou skrze digitální fluidní simulaci deformovány podle předobrazu pískovcových útvarů, známých v české krajině. Postupné vrstvení sedimentů v jejich složení a délce etap určuje různé fyzikální vlastnosti jednotné stratifikace, závazné pro všechny hmoty instalace. Specifické erozní působení čteme na útvarech vždy ve stejné výšce.

Situace
Výstavní prostor pro dočasné expozice Krajů a partnerů účasti ČR na EXPO 2015 je umístěn v 1.NP českého pavilonu. Z ochozu centrálního atria se otevírají dva vstupy do místnosti o výměře 71,3m2 čtvercovho půdorysu. Naproti vstupu do expozice se prostor otevírá do exteriéru trojicí velkoformátových oken.
 
Prostor
Vzhledem k velkému počtu vystavovatelů v rámci této expozice a jejich rozdílným
požadavkům na způsob instalace je ponechána většina plochy volná, nebo konfigurovatelná.
Pevné výstavní plochy přiléhají ke stěnám instalace. V prostoru jsou pak umístěny pouze mobilní výstavní plochy, které je možno v případě potřeby umístit mimo expozici. Mezi vstupem a východem  vymezuje výstavní prostor příčka, řešená jako základ pro variabilní police. Pohyb v prostoru i způsob vystavování jsou volné.

Konstrukce

Organicky tvarované hmoty vznikly pokročilou simulací v 3D softwaru, což usnadňuje výrobu těchto komplexních tvarů. 3D frézované jádro je na povrchu kryto laminátovou skořepinou. Tato technologie byla vyvinuta ve spolupráci s architektem Zdeňkem Fránkem.
Výstavní plochy jsou omyvatelné a demontovatelné. Zakrývají technologická zázemí pro osvětlení a elektrické rozvody. U exponátu fragmentu Dalimilovy kroniky je pak uvnitř platformy ukryta oběhová  soustava chlazená Peltierovým článkem s odvlhčovačem.

Záměr
Rozmanitost tvarů, které dokážou svým působením erozní činitelé v přírodě vytvořit, nás inspirovala k obrácení procesu, kdy z pískovcových bloků dílem sochařů vznikají skulptury.
Necháváme simulované proudění erodovat lidskou rukou vytvořené objekty.
Díky digitální simulaci jsme schopni napodobit procesy sedimentace a eroze pískovců,
které probíhaly po miliony let a daly vzniknout typickým krajinným útvarům pískovcových měst.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od R/FRM