Zattere Co-op

Zattere Co-op
Adresa: Fondamenta delle Zattere 401, Benátky, Itálie
Realizace:1954-58


Každá nová stavba v Benátkách představuje vždy slohové rozpaky. Stále doufáme, že navrhneme moderní budovu, která by byla slučitelná s předchozími historickými styly. Gardelův nájemní dům by se dal považovat za nový gotický palác, moderní budovu s pozlátkem důvtipných gotických detailů. Dům s půdorysnou stopou ve tvaru písmene L stojí přímo na nábřeží naproti ostrovu Guidecca a rozšiřuje se podél Calle dello Zucchero uzavírající zahradní dvůr. Do domu zakousnutý vchod je z postranní uličky, která se přimyká ke kostelu Spirito Santo. Vstupní chodba vede ke dvěma samostatným schodišťovým blokům s výtahy, které obsluhují dvě skupiny bytů. První s výhledem na Guideccu, druhá otevírající se do vnitřní zahrady. Tyto dvě skupiny mají balkony orientované na jih a západ. Samostatný třípodlažní dům, který byl postaven později, zabírá společně s vnitřní zahradou severní konec pozemku. Obě budovy jsou postaveny za pomocí tradičních materiálů; sokl a obklad z místního travertinu a zdi jsou omítnuty. Kamenný základ, rámy oken, prahy, balustrády, komíny, vchod a nároží se v detailech a idejích odvolávají na architekturu 13.století. Šestipodlažní fasáda podél Canale della Guidecca byla navržena tak, aby snadno zapadla mezi sousedící stavby. Zahnutá fasáda podél kanálu, pás malých oken v soklu, jednoduché opakování oken, od fasády odskakující balkony horní tří pater, přehnaná římsa pokračující balkonem a těžké střešní tašky se snaží zmírnit dopad nové hmoty na své okolí. Tradiční stavební prvky paláců; sokl, piano nobile, atika a střecha poukazují na souvislosti typického středověkého benátského atriového domu. Kromě zřejmé metafory paláce byl Ignazio Gardella také citlivý k tradici vícegeneračních rodinných domů "Venizia Minore". Palazzi minore bylo sociální bydlení, ale tyto byty s výhledem přes kanál na Giudeccu jsou luxusní v tradici paláců na Canál Grande.
Gardellovo dílo z racionalistického období 30. let, které je nejlépe patrné na jeho soutěžních projektech, výstavách a "Milano Verde", se po II. světové válce dramaticky změnilo, když si, podobně jako spousta jiných milánských architektů, osvojil více regionální způsob stavění a oprášení tradičního způsobu stavění. Byl jedním z architektů, na které se odvolává Reyner Banham ve svém článku pro Architectural Review v roce 1959, kde napadá neoliberální styl ("neo-liberty style") jako opuštění ustanovení moderních principů. Zattere Co-op jednoznačné náleží tomuto pozdějšímu období.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ignazio Gardella