Zámecký park ve Ctěnicích

Zámecký park ve Ctěnicích
Investor:Pražská informační služba
Projekt:1999-2005
Realizace:2003-07
Náklady:17 000 000 CZK


KONCEPT OBNOVY
Park byl po 40ti letech "péče" státního statku zdevastovaný, neudržovaný a zamořený nálety, jeho základní členění však zůstalo zachováno. Park členěný protékajícím potokem na dvě odlišné části byl na severní straně plochý se zachovalou osově probíhající jabloňovou alejí, na straně jižní zalesněný v dramaticky stoupajícím terénu. Tento kontrast formální jednoduchosti "francouzské zahrady" s přírodně-krajinářskou partií "anglické zahrady" jsme se snažili zachovat a podpořit.  V severovýchodním cípu je pak park doplněn zahradnictvím, servisním zázemím parku. Celý parkový areál je obehnán původní ohradní zdí.

Francouzská zahrada
je osově vytyčena původní jabloňovou alejí. Podél ní jsou ponechány louky ohraničené javorovým stromořadím na severu a původními stromy podél potoka na jihu. Formální zahrada je terasou vyvýšenou nad údolnici potoka, podpořena stávající terénní hranou, na jejímž konci stojí altán. Cestní síť je zde ortogonální. Průhled alejí i loukami je zakončen výsadbou jabloňového bosquetu, 8 x 8 starých odrůd jabloní vysázených v pravidelném čtvercovém rastru na krátký spon, tak aby se koruny setkaly a vytvořily nízkou podchodnou klenbu. Bosquet nabízí návštěvníkům oproti otevřeným loukám prostor uzavřený. Prostor je doplněn prostorovým akcentem altánu, kamenným a dřevěnými mostky přes potok a mobiliářem. Tyto prvky jsou navrženy na hraně mezi přístupem romantickým a současným. Kamenný můstek je z pohledového betonu zvnějšku vyplněn řádkovým obkladem z pískovce, zábradlí z dubových latí. Altán je abstraktní bílá krychle na betonovém soklu položená do zeleně trávníku s rohy armovanými žardiniérami a podlahou z dubových špalíků. Altán, dřevěné mostky, lávka a lavice jsou řešeny konstrukčně, jako různé sestavy trámů, prken a latí, jsou mořeny na bílo pro zmírnění romantičnosti dřeva a upomenutí na formální podstatu této části parku.

Anglická zahrada
v těsném okolí zámku a celé délce parku směrem k Ctěnickému rybníku na pravé straně Ctěnického potoka se má k zahradě francouzské jako svět za zrcadlem. Jako symbolu zrcadla je použito jezírka v těžišti parku v jehož hladině se vždy zrcadlí druhá tvář parku. V blízkosti zámku se anglická zahrada projevuje nahodile rozmístěnými stromy a skupinkami stromů v ploše trávníku, v postupu parkem podél pravého břehu potoka se však její dramatičnost zvyšuje spádováním terénu, břečťanovým kobercem, skalními výběžky a končí průhledem na rybník za ohradní zdí parku. Tato část parku je navíc doplněna původními romantickými prvky, budovou zámku, vodním příkopem, v pískovcovém masivu vyhloubenou grottou poustevníka, studánkou pod svahem. Organickou součástí je i vlastní potoční niva s jejími břehovými porosty olší a vrb.

Zahradnictví
Areál zahradnictví je navržen, jako park v parku. Přináší do zámeckého parku sestávajícího dnes z části romantické a ortogonální novou kvalitu prostoru koncipovaného, neortogonálního, organického. Upomíná na zámeckou kuchyňskou či zelinářskou zahradu a vinice kolem Ctěnic v 16. století.

Nový objekt obslužného zázemí - dům Zmije - je osazen na pozemku podél severozápadní ohradní zdi, je navržen jako lehká dřevostavba opláštěná prkny naležato pokládanými na opeření, obsahuje šatny a sklady nutné pro provoz zahradnictví. Je zalomen tak, aby vstupem byl orientován ve stejné vzdálenosti od osy průhledu jako vstup do stávajícího skleníku. Takto vytvořený nástupní prostor při vstupu z parku je z druhé strany ohraničen ovocnými stromy (třešněmi) ve stejném tvaru symetricky od osy průhledu. Před domem a stávajícím skleníkem je obslužná zpevněná plocha. V těžišti otáčení obslužné dopravy je vysazen strom (jerlín japonský). Vjezd do zahradnictví z vnějšku je proražen do ohradní zdi v pokračování obslužné komunikace vedoucí podél severní ohradní zdi parku. Pozemek je znivelován ve dvou úrovních, v nižší z nich je umístěn nový dům, vstup do stávajícího skleníku, reserva pro záhony a zpevněná plocha navazující na nový obslužný vjezd do zahradnictví. Z této nižší úrovně je betonovými jezdeckými schody zajištěn přístup na vyšší úroveň na níž jsou rozmístěny záhony a vinice při severovýchodní ohradní zdi. Podél severozápadní ohradní zdi je vysazena řada stromů (broskvoně) v těsném sponu (4,5 m) tvořících pozadí obou staveb, stávajícího skleníku a objektu obslužného zázemí.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
magek
15.09.09 09:48
altán!!!!
petr.h
17.09.09 04:01
Nádherné!
Marketa H.
17.09.09 07:20
byl jsem tam
ev
17.09.09 11:33
altanok-parada
Matej Farkas
17.09.09 01:50
zobrazit všechny komentáře