Vývojové centrum Value Engineering Services

Vývojové centrum Value Engineering Services
Urbanistické řešení stavby
Kompozice je založena na čistotě a jednoduchosti tvarů - kvádrů, avšak ve výrazu a detailu podpořená vysoce kvalitním a trvanlivým materiálem - sklo, hladké obkladové panely apod. Výše uvedené atributy korespondují s charakterem vlastní náplně stavby - prototypová výroba, zkušební a vývojové centrum.
Základní půdorysné uspořádání tvaru " T" vychází z pravoúhlé osnovy Borských polí, další výhodou tohoto tvaru je možnost dalšího rozšíření - přístavby - všech provozů bez ohledu na jejich stávající umístění. Hlavní průčelí - vstupní fasáda je rovnoběžná s ulicí Univerzitní, kde je předpokládán hlavní příjezd od centra města. Část vývojové haly je naopak skryta k ulici Teslova a Morseova, které jsou méně pohledově významné.

Architektonické a dispoziční řešení stavby
Objekt je členěn do dvou základních hmot - kvádrů spojených v kolmém průniku prostorem v přízemí (1. NP). Nižší část obsahuje zkušební a vývojové prostory formou jednolodní haly s možností jeřábové dráhy apod., vyšší třípodlažní část objektu zahrnuje především pracoviště laboratoří, vývojová pracoviště, konstrukční kanceláře, vedení firmy včetně ekonomického oddělení, jednací místnosti zázemí, šatny a soc. zařízení.
Základním konstrukčním systémem vývojově administrativní části se stává ŽB monolitický skelet s rozpony 6,0 x 7,2 M a 6,0 x 3,6 M (dispozičně trojtrakt) s monolitickými ŽB stropními deskami jednostranně pnutými, uložených na ŽB průvlacích. Obvodový plášť stavby je celoskleněný (parapetní části neprůhledné - smaltované sklo).
Dělící příčky jsou navrženy celoskleněné - mezi otevřenými kancelářemi nebo cihelné pro sociální zázemí.
Stropní konstrukce bude bude přiznána bez omítek, pro maximální variabilitu pracovišť je zvolen systém přiznaných instalací na zavěšených lávkách, z těchto rozvodů se libovolně napojí slaboprod i silnoproud. V posledním podlaží je pro kanceláře vedení firmy zvolen podhled z tahokovu.
Základem tohto konceptu jsou čisté, chladné průmyslové materiály - sklo, hliník, pozink plechy, ocelové stavebnicové systémy, nerez kotevní prvky, vše s vyloučením plastu. Vnitřním prostorům dominuje pohledový režný beton v kombinaci se čirým sklem a dokonalým zpracováním a detailem. Přes kombinaci nejkvalitnějších materiálů a konstrukcí bylo dosaženo velmi příznivé ekonomie celého projektu. Součástí strategie byla také energetická náročnost stavby, díky kombinaci tepelného čerpadla (spojení klimatizace a vytápění do jednoho systému). Nízká spotřeba energie je dána také eliminací tepelných mostů a splněním nejpřísnějších norem na tepelnou ochranu budovy. Při stavbě byly zohledněny přepravní náklady a stavba byla maximálně vylehčena, pro vnější povrchy byla použita ekologicky neškodná a recyklovatelná česká žulová dlažba.
Konstrukčním systémem jednolodní haly je ocelová konstrukce s rozponem 18 M a obvodovými sloupy po 6,0 M. Obvodový plášť haly je systémový, ze zateplených panelů v kombinaci s copilitovými pásy. Pro hlavní prosvětlení a odvětrání haly jsou určeny skleněné střešní světlíky.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AVE architekt