Výstavní pavilon De Verbeelding

Výstavní pavilon De Verbeelding
Adresa: De Verbeelding 25, Zeewolde, Nizozemí
Projekt:1997
Realizace:2000-01
Užitná plocha:350 m2
Obestavěný prostor:1315 m3


"Cesta umění Zeewolde" je sedmikilometrová trasa procházející výstavou sochařského umění pod širým nebem. Tento park se sochami plynule přechází do jezera se zelenými břehy, ve kterém je umístěn pavilon s názvem Verbeelding (Představivost).
Původně byla tato stavba určena na pozemek mezi školou a sportovním komplexem. Se svojí konečnou polohou ve vodě, na konci cesty umění, se stává centrem pro pořádání kulturních akcí, výstav a přednášek.
K věhlasu cesty umění obzvlášť přispěla socha Sea Level, jejímž autorem je americký umělec Richard Serra. Protáhlý tvar pavilonu je odvozen od Serrovy dlouhé černé betonové zdi.

Omezený rozpočet vedl k použití trojkloubového rámu na konstrukci zastřešení. Tyto původně úsporné konstrukce se často používají na stodoly, a jsou proto dobře známy ze zemědělské krajiny. Všechny rámy jsou shodné, ovšem svírají pokaždé jiný úhel se základní deskou. Tím vzniká elegantně zkroucený tvar střechy. Stejné prvky, ze kterých se obvykle stavějí těžkopádné sklady, zde vytvářejí zvlněnou obálku.
Toto jemné pootočení také způsobuje určitou tektonickou nedokonalost v místě hřebene, kde se oblouky téměř dotýkají. Rameno jednoho oblouku je připojeno ke špičce jiného. Postupný posun střešních rovin umožňuje dopad nepřímého denního světla. Střecha z trapézového plechu je pokryta vlnitým hliníkem. Uvnitř je ocelový plech částečně obložen sádrokartonem. Oba materiály interiéru jsou částečně perforovány, z důvodu zabezpečení příznivé akustiky. Užitkové prostory jako kanceláře, toalety, sklad a malá knihovna jsou do hlavního objemu vloženy jako dvě samostatné hmoty ze dřeva.

Transparentní sokl budovy je tvořen skleněným pásem. To pavilon zdánlivě vyzdvihuje nad okolí, což přispívá k jeho vzdušnému charakteru. Budova je umístěna na rovném výběžku s příkrým břehem na obou stranách. Pohled na okolní vodu přes skleněný sokl vyvolává pocit, že pavilon plave. Všudypřítomné odrazy hladiny na stropě zesilují dojem kolébání se na vlnách. Bohatě prosklená štítová stěna nabízí nádherný výhled přes jezero. na umělecké dílo.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od René van Zuuk