Vstupní objekt Parque Chena

Edificio Acceso Parque Metropolitano Sur, Cerro Chena

Vstupní objekt Parque Chena
Spolupráce:Agustín Soza, Matías del Rio, Andrea Fernández, Nicolás Quezada, Renato Vargas, Pablo Frodden, Nicolás Cordova, Daniel Halpern
Adresa: trasa č.5, kilometr 19191-19405, Chile
Investor:Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Parque Metropolitano de Santiago
Projekt:2004
Realizace:2005
Užitná plocha:270 m2
Plocha pozemku:37000 m2


Foto: © Marcos Mendizabal
Tento projekt je součástí Zeleného plánu chilského Ministerstva pro místní rozvoj a Metropolitního parku Santiaga de Chile. Hlavní myšlenkou bylo zvýšení koncentrace zelených ploch v jižní části města, kde se nachází v porovnání s mezinárodními standardy méně parků. „Přátelské město“ by mělo mít asi 9 - 10m² ploch zeleně na jednoho obyvatele. ( V  současnosi má Santiago méně než 5m²/obyv. a oblast San Bernardo asi 2,8m²/obyv.) Ve spolupráci s odborníky z Metropolitního parku a multidisciplinárního týmu jsme vytvořily územní plán budoucího metropolitního parku Jih, který se rozkládá na 37 ha oblasti Cerro Chena. Počítá se s 5 etapami, které budou probíhat během asi deseti let a budou se zabývat jak plochami pro sportovní vyžití tak pro rekreační, kulturní nebo náboženské aktivity. Počítá se se zalesněním převážně původními druhy stromů, s prostory určenými na „piknikování“, sport, meditaci. Navíc se vytvoří Vzdělávací centrum ekologické výchovy s  posluchárnou a učebnami, kde se bude vyučovat o místních živočišných druzích a rostlinách. První etapa byla z bezpečnostních důvodů realizována ještě před zalesňováním. Jedná se o vstupní objekt na severní straně, který zahrnuje informační centrum, výstavní prostory, rozhlednu, sociální zařízení a kavárnu. Vstupní budovy by na prosbu zadavatele měly vytvářet charakter parku. Spíše než vytvoření nové image se hledalo něco reprezentativního, co by si lidé spojovali s kopcem Chena. Stalo se tím téma ruin Pucara de Chena (vojensko-náboženská konstrukce z dob Inckého impéria nacházející se na svazích kopce). Od této chvíle se ateliér koncentroval na materiálnost Pucary a volba padla na použití kamene jako stavebního materiálu. Záměrem je využít kámen ne jako materiál mohutných zdí stávající Pucary, nýbrž jako štíhlé průsvitné stěny o tloušťce 10cm, které umožňují světlu proniknout dovnitř. Takto jsou stěny celé budovy vyplněny ocelovými koši plnými kamení v modulech 1 x 3m a 0,5 x 3 m. Návrh se snaží vedle historického odkazu na materiálnost zohledňovat i tok času na svých stěnách. Příroda je schopna přetvořit hotové dílo prostřednictvím mechů, popínavých rostlin nebo usazenin mezi kameny. Objevují se různé patiny, které napomáhají začlenění se do krajiny.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Polidura + Talhouk Arquitectos