Vstupní objekt do Schwarzenberského a Salmovského paláce

Vstupní objekt do Schwarzenberského a Salmovského paláce
Zahradní úpravy:Manuel Colominas
Adresa: Hradčanské náměstí 2, Hradčany, Praha, Česká republika
Investor:Národní galerie v Praze
Realizace:2012
Užitná plocha:1500 m2


Vstupní objekt není "domem" v pravém smyslu - Salmovským a Schwarzenberským palácem vertikálně vymezený prostor ohraničuje pouze v horizontální rovině vloženou střechou, záměrně distancovanou od fasád. Různorodost výškových úrovní paláců a terénu dvora autor abstraktně přepisuje do topografické podlahy formou ramp a schodišť umožňující bezkolizní propojení paláců. Důmyslná konstrukce zastřešení neoslabuje svěží a zároveň lapidární koncept - plynoucí prostor, minimum zásahů do historické stavební struktury. Významným znakem návrhu je užití zeleně - princip "utajené zahrady", vegetační vrstva střechy, respektování stávajícího stromu (ořešák). Z hlediska památkové péče je návrh již v rovině konceptu založený správně, s výhradou k řešení vstupu z Hradčanského náměstí - posuvná plocha vrat je z architektonického hlediska vhodným znakem vstupu, z hlediska památkové péče však byla zpochybněna. Naopak prolomení zdi v nároží při Schwarzenberském paláci je z hlediska památkové péče bezkolizní - optické propojení vstupního náměstím je žádoucí a atraktivní. Návrh je vysoce kultivovaný, prostý gest; vyznačuje se až překvapivě důslednou znalostí místa. Připomínky k návrhu. Akcentace zeleně je podle názoru poroty sporná, zejména bylo zpochybněno ponechání stávajícího stromu v atriu navrženého objektu. Návaznost střechy na sousední objekty je efektní, avšak technicky náročná. Přístup k šatně umístěné v podzemí Salmovského paláce podzemní chodbou při Hradčanském náměstí si vyžádá podchycení stávající stěny. Fuknční propojení obou paláců na úrovni 1.NP je bezkolizní a splňuje provozní požadavky. Návrh je kultivovaně ztvárněn, z pohledu investora navíc v případě potřeby nabízí rezervu v rozšíření do podzemí dvora.
Výrok soutěžní poroty z roku 2002

Between sky and earth: Prague National Gallery Entrance Hall from Josep Lluis Mateo

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od mateo arquitectura

Centre Convencions Internacional Barcelona

mateo arquitectura | Barcelona