Vrátnice IMP

Vrátnice IMP
Nová vrátnice nahradila plechovou boudu u vstupu do firemního areálu, která svým vzhledem adekvátně nereprezentovala firmu a ani kapacitně nevyhovovala jejímu provozu.
U vjezdu do areálu vznikl nový reprezentativní vstupní objekt, nepřehlédnutelná brána odpovídající významu firmy.
Důvodem stavby nebyla jen prezentace firmy, ale také zpřehlednění celého vstupního prostoru, zlepšení dopravní situace u sjezdu z veřejné komunikace a usnadnění provozu a kontroly zaměstnanců, kamionů a ostatních přicházejících a přijíždějících do areálu.
Posunutím vrátnice mohl být rozšířen její předprostor tak, aby umožnil pohodlný obousměrný silniční provoz, a mohl být zvětšen záliv před vjezdem pro parkování většího množství kamionů, aniž by tím byla omezena plynulost dopravy na silnici Rychnovské. Před vstupem do vrátnice vzniklo i malé veřejné odpočinkové místo s vysazeným stromem a lavičkou.
Záliv je lemován betonovou stěnou, která zachycuje okolní svah a zároveň spolu s betonovým chodníkem navádí pěší ke vstupu do vrátnice a zaměstnance k průchodu do areálu. Jako nit skleněným korálkem se stěna protáhne interiérem vlastní vrátnice. Z veřejného předprostoru projde skrze prosklený objekt a na druhé straně se vynoří uvnitř areálu. V samotném areálu se stěna mění na zastřešení pro kola zaměstnanců a popelnice.
Prosklená vrátnice vyrůstá plechovou nadstavbou až do výšky pěti metrů, kde ji zastřešuje betonová deska, která následně překlenuje i příjezdovou a odjezdovou komunikaci do areálu. Stropní deska s vrátnicí na jedné straně a betonovou stěnou s logem firmy na straně druhé u rychnovské silnice tak vytvářejí velkorysou průjezdnou bránu. Mimo provozní dobu je průjezd uzavřen automatickou skládací bránou.
Zmíněná betonová stěna dělí vnitřní prostor vrátnice na veřejně přístupnou transparentní část s průchodem pro zaměstnance, skleněnou kukaní pro vrátnou a prostorem pro návštěvy a na neveřejnou část za stěnou se zázemím vrátné. Pohledový beton a sklo v interiéru doplňují mobiliář a podhledy z březové překližky a nerezové turnikety.
atakarchitekti
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od atakarchitekti