Vinařství La Grajera

Vinařství La Grajera
Adresa: Finca de La Grajera, Logroňo, Španělsko
Investor:Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Gobierno de la Rioja
Realizace:2004-07, 09.209 – 06.2011

Zastavěná plocha:6900 m2


x
© José Manuel Cutillas
Vinařství La Grajera se nachází pouze několik kilometrů od hlavního města provincie La Rioja. Návrh hledá rovnováhu mezi reprezentativností a snahou začlenit se do okolní krajiny. Snaží se vyvarovat jak exhibicionismu tak přílišnému maskování. Hmoty stavby se přizpůsobují nahodile zvlněnému terénu a těsně lemují přilehlý lesík aniž by do něj zasahovaly.
Prostory produkce vinařství jsou částečně umístěny pod terén. Nadzemní část je obložena pískovcem a její dynamický tvar mění architektonický prvek v součást přírody. Naproti této obrovské stavbě se nachází reprezentativní část vinařství, která má lehký obvodový plášť ze skla a tmavých keramických tvarovek. Třetí hmotou je malá zahnutá věž, která v sobě ukrývá administrativní prostory. Završuje východní stranu celého souboru a napomáhá vytvářet náměstí pro pěší se vstupy do různých prostor: do volného prostranství směrem k lesu a do krajiny.
Umístění těchto dvou vstupů v různých výškových úrovních dovoluje prostorám vinařství zůstat částečně pod zemí a využít sklon terénu. To vše napomáhá procesu produkce- stálá teplota zeminy, využití gravitace nebo přirozená ventilace. Materiálové provedení stavby se mění dle jednotlivých etap výroby vína, od  světlého exteriéru až po tmavý kamenný interiér.
Stavba se pokouší nalézt jednoduchá bioklimatická řešení, vzhledem k podnebí a místu, kde se nachází. Výsledná provedení mají často původ  v tradičních konstrukcích. Takto jsou obytné prostory umístěny na jih a stíní prostorám produkce a fermentace, které zůstávají pod zemí přikryty kaolínem. Tímto způsobem se snižují nároky na klimatizaci.
Výrobní prostory mají zelenou střechu, která napomáhá začlenění stavby do krajiny a slouží také jako tepelná izolace. Poloha a profil vinařství garantují přirozenou ventilaci budovy a eliminují potřebu mechanického odvětrávání. Mezi použitými konstrukčními systémy vyniká užití keramického fasádního prvku navrženého ateliérem Virai Arquitectos ve spolupráci se španělskou firmou Favetón. Nutnost použití žaluzií, které by pomohly chránit velké prosklené stěny pavilonu, vedla k hledání materiálu, který by vypadal homogenně v neprůhledných i prosklených částech fasády.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Virai Arquitectos