Vinařství 'Hrad'

Bodega 'El Castillo'

Vinařství 'Hrad'
Spolupráce:T.Gómez, F.Borrego, A.Moral, M.Moral, J.Ramos, J.Sancho, A.Verpont
Adresa: Calle Las Bodegas, Moratinos, Villada, Španělsko
Investor:El Castillo de Moratinos
Realizace:2011-12
Užitná plocha:255 m2


foto: Jorge López-Conde
Pouze čas bude tím, kdo bude dotvářet tohle dílo, které nebude nikdy dokončeno. Jsme malé venkovské uskupení s populací kolem dvaceti obyvatel, ale při sčítání jsme podivuhodně mnohonárodnostní. Projekt pokračuje v rekonstrukci a uměřené oslavě dvoustého výročí vinného sklepa na restauraci. Historická podzemní chodba přitom bude sloužit jako hlavní jídelní místnost a do nově přistavěného bloku je umístěn bar, kuchyně a pomocné provozy. U nově navrženého objektu jsme přemýšleli, jak postupovat, aby se zachovala spojitosti mezi všemi místnostmi. Dílo se ukrývá v kopci, je kompletně umístěno v zemi, pevně spojené s nahnědlou skálou, která nabízí dokonalé příležitosti k úpravám.
Původní starý sklep byl celý vykopán ručně, což bylo určující při dalším procesu navrhování. V současné betonové stavbě je uplatněn propracovaný povrch. Do betonové masy byly záměrně vloženy pásy z nepříliš kvalitního dřeva, které jsou určeny k tomu, aby zpráchnivěly a zachytily tak pomíjivou realitu dneška... Původní předtucha se tím uskuteční.
Výsledné zhmotnění myšlenky bylo neustálým, vyčerpávajícím a experimentálním průběžným procesem. Ve skutečnosti jsme museli zapojit všichni vlastníma rukama (udělej si to sám!) společně s vlastníky, kteří vstupovali do všech fází projektu... Výsledný objekt splácí dluh zemi, z níž povstal a zároveň ji chrání. Tvrdá, pevná, vážná hmota... nesoucí otisky klimatu a času.
Moral Arquitectura

0 komentářů
přidat komentář