Vinařský dům Sonberk v Popicích

Vinařský dům Sonberk v Popicích
Ze široce pojatého urbanisticko-krajinářského hlediska reaguje stavba vinařského domu na podněty prastaré kulturní krajiny charakteristické svým velkým měřítkem krajinotvorných forem, velkoryse rozložitým nebem, množstvím světla a tepla a nepřehlédnutelným majestátným sebevědomím.
Pálava, Dyje, Dyjskosvratecký úval,…… Sonberk,……prastaré osídlení,……vinná réva - společný základ evropských kultur.

Na tyto veškeré podněty stavba odpovídá svým zasazením do terénu i dominantní střechou dekorovanou speciální vlnitou krytinou, která umožňuje měkkou modelaci světla, příznivé proudění vzduchu a efektní viditelné vedení vody. Snahou je vytvořit střechu, která bude vinařský dům zeširoka chránit, zdaleka charakterizovat a nastavovat opojné zrcadlo dominantním živlům - slunci, větru a vodě.

Lidskému měřítku konvenuje mohutné přístupové schodiště, které kotví vinařskou usedlost k hlavní přístupové cestě odbočující ze silnice Hustopeče - Mikulov. Široké schodiště je nejen prastarým známým architektonickým prvkem, ale zde i místem pro nevšední zážitek návštěvníka ocitnuvšího se proti majestátu Pálavy a Dyje. Schodiště demonstruje vstřícnost a otevřenost vinařského domu Sonberk. Ústí na uměle vytvořené platformě s vyhlídkovým ochozem a přilehlým hospodářským dvorem. Z této platformy bude možné užívat velmi krásných dalekých výhledů do krajiny.

Vinaři mají rádi absolutní formy. Je to asi dáno podstatou vinařství. Vše je dokonale srovnáno: vinice, sudy ve sklepích, láhve……i sběrné koše. Není divu, že jejich stavby tuto řádumilovnost napodobují. Nabízíme vinařství Sonberk formu, která z přesné geometrie vychází a může být v krajině vnímána jako opravdu moderní stavba nezaměnitelně spojená s geniem loci.

Vinařský dům Sonberk má rozsáhlou část podzemní a poněkud subtilnější část nadzemní. Střed jeho dispozice je tvořen tankovou halou s přiléhajícími sklepy zcela zanořenými do terénu a technologickými plochami víceúčelového charakteru. Zatímco podzemí musí mít velmi solidní pevnou podstatu, která se nebude po staletí měnit a užíváním bude jenom krásnět, nadzemní stavba může být lehce koketní a podbízivá. Musí již z dálky upoutávat, musí umět vyjádřit otevřenost i uzavřenost, vstřícnost i záhadnost. Musí umět být místem nezapomenutelným, originálním, vzbuzujícím stálost a solidnost i touhu vracet se. Dům vinařství Sonberk by měl být postaven moderním způsobem, ale z elementů, které jsou známé a prastaré. Jedině tak se stane fenoménem.

Pod rozložitou střechou se odehrává velké množství činností. Střecha nejenom že zakrývá vlastní dům a chrání před sluncem produkty vinice, ale také zakrývá volné prostory určené pro ukládání sklizně, pro činorodý pobyt lidí, pro parkování a odstav vinařské techniky a pro sušení hroznů určených k pozdnímu zpracování.

Vinařský dům Sonberk je vlastně jednou velkou střechou, pod kterou se odehrává komplexní proces výroby vína.


Základní plošné a objemové ukazatele

- Požadované kapacity:
Celková výrobní plocha podniku je 40 ha ploch osázených vinnými keři
Celková kapacita pro zpracování vína 150 000 - 200 000 l
Celková kapacita pro zpracování hroznů 300 t

- Základní ukazatele:
Zastavěná plocha podzemní části 1257 m²
Zastavěná plocha nadzemní části 665 m²
Celková užitková plocha domu 1523 m²
Obestavěný prostor podzemní části 5984 m³
Obestavěný prostor nadzemní části 1145 m³
Celkový (zateplený) obestavěný prostor 7129 m³
29 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
.
nico.
24.09.08 08:23
°
sauer
25.09.08 09:19
...
Daniel John
25.09.08 10:05
strecha
abakus
25.09.08 11:19
To Abakus
Daniel John
25.09.08 12:48
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od AP ATELIER