Vinařské centrum Loisium

Vinařské centrum Loisium
Autor: Steven Holl
Spoluautor: Sam/Ott-Reinisch
Adresa: Loisium Allee 1, Langenlois, Rakousko
Investor:LLL Beteiligungsverwaltung GmbH
Realizace:2001 - 20.09.2003
Užitná plocha:1137 m2
Zastavěná plocha:625 m2
Plocha pozemku:7325 m2
Obestavěný prostor:10525 m3
Náklady:9 300 000 Euro


Porušil jsem své pravidlo - nepsat o stavbách, které jsem na vlastní oči nikdy neviděl. Pro potřeby tohoto výletu vznikl překlad oficiálních tiskových informací a podkladů, které nabízí domovská internetová stránka. Loisium je jedním z řady pokračujícího trendu moderní architektury na venkově. V minulosti se lidé z města uchylovali na venkov v touze po klidu, hledání romantiky a starých časů. Pro generaci Bobos, Yuppies a Nylon (zatím poslední kategorie vysoce urbanizovaných lidí - úspěšných manažerů, žijících na lince NewYork-London) vznikají stavby, které by neslevovali z jejich standardů a přilákaly je (nebo spíš jejích peníze) na (pro ně chudý a nezajímavý) venkov. Myšlenka zřídit Loisum není vůbec originální, jde jen o snahu vyvolat Bilbao-efekt ve vinařství. Odstartovali ho před sedmi lety H&deMNapa Valley (Nouvel měl pouze hotel ve vinici) a letos se dočkáme vinného domu od samotného autora Bilbao-efektu v Elciegu ve Španělsku. Stavby podobné Loisium slouží nám - turistům z města. Lidé ze sousední vesnice sem cestu hledat nebudou.
Petr Šmídek, 7.2. 2004

Pojďte s námi na výpravnou procházku tajuplným světem sklepů.
Mohutná brána do sklepů v Loisium vypravuje archaickými znaky příběh vína, uvádí návštěvníky Loisium do celoročního života pěstitelů vína, a nakonec v hlubinách rozluští bájí napuštěné dějiny vinné kultury.
Hrozny se sklidí, lisy se naplní révou a jejich šťáva je svedena do kvasných nádob. Co začíná jako sladký mošt, zde vře, kvasí a horoucně pění.
Z vyvěrání zrajícího vína se ozývá Bůh vína, který zviditelňuje zázrak proměny burčáku ve víno a nabízí vinaři ochutnat ještě mladé víno.
Během času mladé a divoké víno dozrává. Zahrabáno ve spraši a uzavřených sklepních chodbách je zkroceno a rozvíjí své pestré aróma.
Po prožití procesu vzniku vína vlastními smysly jsou návštěvníci Loisium vedeni do vysoce technologizovaného moderního výrobního zařízení od Karla Steiningera a odtud zpět do prvopočátečních sprašových cest, kde je chod světa jasně čitelný a vzpomínky na prastaré vinné báje probuzeny. Bůh vína a jeho démonická průvodkyně, Weinbeerziege (spojení slov: vinný hrozen, koza), se objevují jako symboly plodnosti a prokletí stejně jako požehnání až do opilosti dosahujícího požitku.
Spraši, na které vinná réva roste a v níž víno odpočívá a zraje, je prokázána úcta. Pod zemí je patrný běh Měsíce, zatím co Wetterturm (věž počasí) umožňuje pohled na venku panující počasí.
Z bludiště rytmického běhu času a matoucí vedou blikající odrazy světla, reflexe slunečního světla ve zrajícím a zralém víně ve velkém společenském sále, kde hraje víno při narození, milování nebo loučení svoji ušlechtilou roli a tvoří pilíř slavnosti. Z divokého opojení zvuků a barevných světel vede půlnočně modrá chodba k interaktivní instalaci vznášejících se bublin a odtud s radostným očekáváním a otevřenými smysly k ochutnávce ušlechtilých langenloiských vín nazpět do venkovního světa, do návštěvního centra.
Tisková zpráva ke slavnostnímu otevření návštěvního centra v sobotu 20. září 2003

Víno všemi smysly
Tak jste víno ještě nikdy nezažili - všemi pěti smysly! (podobně se chlubily i lázně ve Valsu; P.Š.)
Myšlenku zřídit Loisium (centrum vína ojedinělého druhu) měly místní rodiny z Langenlois, které nedaly k dispozici jen své sklepy, ale stály i za financováním celého projektu, a zrealizovali celý komplex v největší vinařské oblasti Rakouska.
Nad zemí přivítá hosty návštěvní centrum, které vzniklo podle návrhu proslulého amerického architekta Stevena Holla. V podzemí se návštěvníkům odemyká svět sklepů, který provází hosty do tajuplného prostředí smyslů a smyslovosti. Program zinscenovala a realizovala agentura švýcarských specialistů Steiner Sarnen Schweiz. Hudba, kterou komponoval Matthias Ruegg (šéf Vienna Art Orchester), hraje v projektu významnou roli.
Firmu Steiner Sarnen Schweiz založil v roce 1997 Švýcar Otto Jolias Steiner. Agentura se specializuje na zážitky bohaté a smyslové výstavy, musea a show. V německy hovořících zemích zrealizovali četné výstavy, firemní musea a výstavní stánky. V Loisium se postaral o atrakci jedenácti podzemních zastávek v 900 let starých chodbách.

1.zastávka: bazén od Stevena Holla
Kruhová okna na dně bazénku mají přinést do chodby pod nimi zrcadlící světelné jevy.

2. zastávka: Brána do podzemního světa
Prehistoricky vypadající grafické značky vyryté do žluto-zlaté omítky vypravují na stěnách a mohutných vstupních dveřích dějiny vína. Znaky provázejí návštěvníky i nadále. Ti se ponoří do podzemní, téměř jeden kilometr dlouhé vinné pouti.

3. zastávka: Gärdom (kvasný dóm)
Návštěvníci zažijí multimediálně a všemi pěti smysly vznik vína.

4. zastávka: Historický sklep
Návštěvníci procházejí rozložité sklepní prostory (místy až 900 let staré), kde zrající a zralé víno odpočívá v sudech.

5. zastávka: Soukromé vinné sklípky
K nahlédnutí jsou otevřeny soukromé sklepy rodin Haimerl a Nidetzky.

6. zastávka: Vinné nádrže Karla Steiningera
Co doposud bylo jen historií a inscenací, je nyní převedeno do reality. Vinné tanky od Karla Steiningera jsou částí jeho vinice a ukazují nynější způsoby pěstění vína.

7. zastávka: Sprašová jeskyně
Ze světa moderních technologií dospějí návštěvníci zpět do prvopočátečních sprašových chodeb, kde je v jeskyni vzdán hold této prahmotě - spraši. Šest zpřístupněných výklenků ve sprašových stěnách Vám umožní vyrýt svoji značku a zanechat zde stopy.

8. zastávka: Labyrint
Mezitím co víno odpočívá a čas na něm pracuje, ponoří se návštěvníci do pradávné mýtické doby, k počátkům vinné kultury a cyklům luny - roku vinaře. Sedm instalací objasní stále se opakující rytmus zrodu vína.
 • kyvadlo
 • měsíc
 • báje vína
 • Gebetsmühlen (složení: modlitba a mlýny)
 • Weinberggoass (složení: vinice a ...)
 • Weingott (složení: víno a Bůh)
9.zastávka: Basilika
Labyrint ústí do vysoké klenuté baziliky, archaického prostoru, který je ozářen mořem světel. Návštěvníci mají čas vytvářet zvuky, když dají válet kuličky do velké nádoby. Vysoká věž počasí, která ční vysoko z hlubin sklepů, spojuje skryté podzemní s viditelným venku - počasím, které od počátku stojí za kvalitou vína.
 • moře světla
 • koule planety
 • věž počasí
10.zastávka: Společenský sál
Zlatožlutá chodba vede ven z labyrintu do slavnostní síně. Točící se vrtule vrhá odrazy světla na tmavé stěny. Vzniká tak dojem, jako když zasvítí slunce do sklenice s vínem. Teprve víno dělá ze svátku oslavu: pří zrození, lásce i rozloučení. Každé z této události je věnována velká pozornost.
 • kreslící zeď
 • zrod-láska-smrt
11. Půlnoční chodba
Z nespoutaného opojení zvuky a barvami světel vede půlnočně modrá chodba k interaktivní instalaci vznášejících se bublin. Zde začíná stoupání z podzemí do reálního světa a návštěvníci se ocitnou na konci své poutě opět v návštěvnickém centru.

Návštěvní centrum
Vstupní budova byla navržena newyorským architektem Stevenem Hollem. Vznikla na okraji městečka Langenlois uprostřed překrásného vinohradu.
Steven Holl přetvořil svou budovou geometrii sítě sklepů do abstraktní prostorové řeči. Vzniklo tak těleso o velikosti 25m x 25m x 13m.
Některé z hlubokých zářezů na fasádě jsou zaskleny, aby vrhaly dovnitř kouzelné světlo. Vnější plášť budovy tvoří neutrální hliník, vnitřní plochy jsou obloženy světlým korkem. Může se stát, že Loisium se díky své zvláštní architektuře stane Mekkou pro zájemce z blízkého okolí i ciziny.
Po vstupu do budovy, budou návštěvníci okouzleni prostorem. Vedle kavárny naleznou vinotéku s ochutnávkou a gift-shop v suterénu. Poblíž kavárny opouští návštěvníci stavbu a zanoří se do světa vína. Po několika krocích vinicí kolem světlíků, které jsou dna bazénku, dorazí návštěvníci k magické bráně. Ta je zasazena do velké stěny z lomového kamene a podobně jako "Sezame, otevři se" láká návštěvníky ke vstupu do podzemního světa vína.

Architektura
Po prvním schůzce (únor 2001, NY), při níž se Steven Holl seznamoval se zadáním, řekl: "Jestliže máte dobrého klienta, můžete i vy udělat dobrou práci". O měsíc později navštívil (13.03.2001) Langenlois. Síla a velkolepost starých vinných sklepů na něj očividně udělala dojem. Na příští schůzce (03.07.2001) předložil Steven Holl ideu, která byla dále rozvíjena jako základní architektonický koncept.
Historická poloha a geometrie sklepů - centrální prvek ojedinělé atmosféry tohoto místa - byla abstrahována a přetransformována do světlo dávajícímu rozvržení fasády kostky pavilónu vinného centra. Pavilon se naklání o 5 stupňů ve směru rampy, která vede k soustavě starých vinných sklepů.
Tři části projektu - 1. stávající vinné sklepy, 2. vinné centrum s propojující rampou a 3. plánovaný hotel s konferenčním centrum se korespondují s následujícím principem.
Jako městská síť pojí stejnoměrné rozestupy linií okolních řad vinných keřů tyto tři prvky. A jako výřez městské části nabízí řešené území množství různých aktivit a prostorových typů s jedinečnou rozmanitostí.
Veřejně přístupné části hotelu se budou otevírat do krajiny vinice a dvě poschodí hotelových pokojů se nad nimi budou vznášet. Tak jako se na jedné straně noří rampa návštěvního centra do tmavých a vlhkých vinných sklepů, je na druhé straně otevřené hotelové atrium, které vede vzhůru na zelenou střechu, odkud se otevírá impozantní výhled na okolí.
Pavilon je hlavním uzlem Loisium - kompilačním a spojujícím bodem, který zobrazuje Hollův architektonický koncept a zároveň ho i vysvětluje.

Stavba / nosný systém návštěvní centrum je ze železobetonu, strop 1.np tvoří ocelové trapézové nosníky. Téměř krychlovitá stavba je nahnutá asi 5 stupňů k jihu, pultová střecha se svažuje pravoúhle od severu k jihu. Celá třetina stavebního objemu je zahloubena do země. Spojení se stávajícím systémem sklepů je uskutečněno částečně nad terén vyčnívajícím tunelem o výšce 5m a délce 90 m z pohledového betonu. Osvětlení tunelu umožňují vodotěsná stropní kruhová okna, nad nimiž se nachází bazén, který má do tunelu přinést světelné jevy zrcadlení vodní hladiny.
Primární betonová struktura / z 35 cm tlusté základové desce se zvedají všechny nosné železobetonové stěny (25 cm silné vyrobené na místě). Štíhlost stěn ve spolupůsobení s plochami rozříznutých okenních otvorů byla výzvou pro statiky i stavební firmu, nejen ve způsobu ovládnutí šířku stěny 25 cm s velmi vysokým podílem armování, soubornou strukturu oken a úkosu stěn betonovaných až do výšky šesti metrů, ale i výstavba po úsecích se stále se měnící celkovou stabilitou stavby.
Plášť stavby / na železobetonovou strukturu je připevněn hliníkový plášť. Jednotlivé fasádní desky se skládají z 4 mm silného "Marine"-hliníku (speciální, extrémně odolná slitina).
Vnitřní prostor / na železobetonové povrhy nosných stěn je nalepen 3 mm tlustý korek, který je zatažen až do okenních ostění. Veškeré ostatní nenosné stěny jsou 15 cm tlustý šedě natřený sádrokarton.
Skladba podlahy / v návštěvnickém centru činí 15 cm. V některých částech suterénu a přizemí je podlahové vytápěni. Povrch podlahy je litý leštěný asfalt.
Dveře / otáčivé a posuvné dveře jsou z jednoduchého bezpečnostního skla popř. jasanového dřeva.
Překlad domovské stránky www.loisium.at

Technická data:
celková plocha: 7.325 m² / zastavěná plocha: 625 m² / užitná plocha: 1.137 m² / obestavěný prostor: 10.525 m² / investiční náklady: 9,3 milionů Euro (1,87 mil. z podpory kraje Dolní Rakousko a 1,37 mil. od EU) / arch. spolupráce: Arge Architekten (Franz Sam, Irene Ott-Reinisch) klient: LLL Beteiligungsverwaltung GmbH / slavnostní otevření: 20. září 2003 / očekávaný počet návštěvníků ročně: 115.000-150.000
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
jak vznikla fasáda
palmexman
01.11.08 09:36
to :palmexman
j.sasinka
15.10.11 08:46
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Steven Holl