Viladům Na Skřivanech

Viladům Na Skřivanech
Spolupráce:Jiří Lukáš
Adresa: Na Skřivanech 64, Starý Harcov, Liberec, Česká republika
Investor:Aktivní stavby s.r.o.
Projekt:01/2011 – 04/2015
Realizace:06/2017 – 02/2019
Užitná plocha:756 m2
Zastavěná plocha:209 m2
Obestavěný prostor:2500 m3


Projekt stavební části: Richard Dlouhý
Fotografie: Jiří Částka

Viladům Na Skřivanech získal v soutěži Realitní projekt roku 2017 cenu odborné poroty pro Liberecký kraj.
Stavba bytového viladomu se nachází v katastrálním území Liberec Starý Harcov. Pozemek je obklopen stávajícími zahradami a stavbami rodinného domu, řadových domů a bytových domů a na své J straně přiléhá ke komunikaci Na Skřivanech. Pozemek určený ke stavbě byl zastavěn objektem č.p.64, který byl vzhledem ke svému technickému stavu demolován.
Architektonicky je objekt řešen jako tři navzájem kolmo na sebe napojené hmoty s přistavěným venkovním schodištěm. Spodní, pevná hmota v kamenném obkladu je objemově totožná s původním objektem na pozemku. Na ni je napojena uskočená hmota dvou podlaží v lehkém obvodovém plášti s celoplošným prosklením v čelní stěně Tuto kompozici protíná kolmo dřevem obložená hmota v zadní části objektu s výrazným vykonzolováním na východní straně.
studio ARTIKL
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od studio ARTIKL