Viladomy U Obory

Viladomy U Obory
Navrhovaný soubor svým charakterem navazuje na středně podlažní zástavbu v prostoru křižovatky ulic Přátelství a V bytovkách.

Cílem návrhu bylo vytvořit středně podlažní bytovou zástavbu, která bude intenzivnější než rodinné domy, ale svým obyvatelům přinese výhody individuální výstavby. Spolu s funkčními hledisky byl při návrhu kladen důraz na souznění s okolím a šetrnost vůči životnímu prostředí. Součástí urbanistického konceptu, jehož první část byla realizována, je společný veřejně přístupný parter, který na rozdíl od zástavby rodinnými domy nevytváří v území neprostupnou bariéru. Vzhledem k tomu, že je v UPn při východní hranici zakreslen široký pás zeleně, je prostupnost území důležitá, neboť umožní přístup do zeleně všem, nejen obyvatelům komplexu.
Hmoty domů jsou navrženy s ohledem na sousední zástavbu rodinných domů. Jde především o rozbití jednotlivých objektů do menších hmot, které na sebe odpovídajícím způsobem navazují.
Parking není v úrovni terénu, ale mírně pod ním - střecha pak umožňuje využít plochu pro soukromé terasy segregované především výškovým rozdílem.
Objekt je technicky navržen tak, aby využíval solární energii a zatěžoval životní prostředí co nejméně. Elektrické vytápění ve spojení s rekuperačním větráním a možnost využití solárních panelů pro ohřev TUV doplňují celkovou nízko-energetickou koncepci. Z architektonického hlediska je environmentální koncepce podpořena použitím „přírodních“ povrchů: dřevo, plech, omítky.
Nedílnou součástí návrhu je umístění parterových zídek a pěšin, za součást architektonického řešení lze považovat otevřenou retenční nádrž osázenou vodními rostlinami.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Průměr
Milan Pytloun
11.12.12 08:42
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od RH-ARCH s.r.o.