Vila ve Vraném nad Vltavou

Vila ve Vraném nad Vltavou
Rodinný dům respektuje přání a kapacitní předpoklady investorů. Stěžejní prostorové nároky jsou realizovány na úrovni přízemí, v patře jsou umístěny prostory spíše pro příležitostné pobývání. Více než polovina půdorysu je podsklepena. V suterénu je umístěna garáž, bazén a pomocné prostory.
Celková hmotová kompozice domu je jednoduchá a jasně srozumitelná. Je přísně podřízena urbanistickým souvislostem a poměrně malému rozměru pozemku. Nízká přízemní hmota rovnoběžná s ulicí vymezuje obytnou část zahrady od venkovního prostoru. Ve smyslu urbanistické logiky místa je umístěn vstup i vjezd. Příčná dvoupodlažní hmota rozděluje obytnou zahradu na dvě části a vymezuje zcela soukromé území. Přes prostor bazénu v suterénu jsou obě části zahrady propojeny. Podélná část domu (podél hlavní ulice) je navržena z monolitického betonu. Litý beton je také zároveň finálním povrchem fasád. Příčné křídlo je navrženo jako dřevěná konstrukce s použitím lepených prvků. Veškeré dřevěné konstrukční prvky jsou využívány i architektonicky. Na fasádách domu je v bohaté míře uplatněna popínavá nebo splývavá zeleň.
Architektonická koncepce je založena na moderním zpracování tradičních stavebních technologií a soudobém životním stylu.
Urbanistická koncepce respektuje charakter krajiny, morfologii terénu a orientaci vůči světovým stranám.

Předpoklady, myšlenky, ideály...
- Požadavky investora umožňují realizovat ideály bydlení podle nejlepších západoevropských tradic tak, jak byly skvěle interpretovány například již českou meziválečnou architekturou a dále rozvíjeny v zemích vyspělého světa navzdory pokleskům různých pseudoideí.
- Maximálně integrovat dům se zahradou. Interiér domu rozšířit a obohatit obytnou zahradou.
- Půdorysnou rozlehlost vlastně přízemního domu uspořádat co nejvíce liniově a vytvořit tak kontrast krátkých a dlouhých fasád, aby byla potlačena v daném prostředí nežádoucí hmotnost a korpulentnost.
- Využít svažitosti terénu ke sjezdu do garáže v suterénu a k "protažení" obytné zahrady domem.
- Uspořádáním hmot využít možností výhledů směrem k břehům Vltavy a zároveň neznehodnotit dispozici domu touto téměř severní orientací.
- Liniovou dispozicí vytvořit dlouhé "zámecké" spoje, aby pohyb po domě byl naplněn určitým dějem ve vztahu k okolí i k sobě samému, jako například rafinovaný kontakt s přírodou, dlouhé průhledy a výhledy, vnímání exteriéru domu z jeho interiéru, tajemství a překvapení, hry světla a stínu, tvarů a materiálů apod.
- Nepodlehnout obyčejnosti, a zároveň nezabřednout do snobské nabubřelosti a drahé lacinosti. Exkluzivitu a výjimečnost zvládnout ryze architektonickými prvky tak, aby výsledkem byl krásný a užitečný prostor zařízený rovněž krásnými a užitečnými předměty.
- Použitými materiály nebýt v kontrastu s okolní přírodou, ale spíše ji doplnit - vytvořit harmonický soulad založený na všestranném porozumění životu i přírodě. Nepoužívat přírodní materiály k pokryteckému maskování stavebního činu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AP ATELIER