Vila v parku

Vila v parku
Spolupráce:Eva Eichlerová (interiér), Dan Lukašík (stavební část), Vojtěch Halámek (zahradní architektura), Václav Přikryl (statika)
Projekt:2006-10
Realizace:2007-13
Užitná plocha:523 m2


Investor chtěl vybudovat rodinné sídlo, které by sloužilo k bydlení početné rodiny, kde by mohli trávit společně volný čas v soukromí a uprostřed přírody, věnovat se svým oblíbeným koníčkům i odpočívat. Zájmy členů rodiny jsou různé, zajímavé a náročné na prostor. Investor našel okouzlující místo pro realizaci svých záměrů: soukromý park na okraji obce, původně založený jako anglický park. V době, kdy se začalo s projektem, připomínal tajemnou zarostlou zahradu … nebylo lepšího místa pro začátek úvah.

Park o rozloze 33 000 m² byl založen v 50. letech 19. století ve stylu anglických parků, jako součást komplexu vily majitele sousední textilní továrny. Podél severní hranice protéká potok, původně mlýnský náhon. Stávající vzrostlá zeleň monumentálního měřítka je složena převážně z platanů a dalších ušlechtilých listnatých stromů ve volné kompozici. Rozloha pozemku i vzrůst stávající zeleně umožnila úvahy o velkorysém měřítku staveb, citlivě vložených do přírodního prostoru. Nové zásahy v tomto zabydleném prostředí zahrady budou shůry sledovány jeho starými obyvateli-stromy, což inspirovalo k myšlence komunikace původních a nových obyvatel - optickému propojení interiéru domu po celé výšce až do korun stromů a k nahlížení stromů dovnitř stavby. Kompozičně jsou jednoduché formy staveb usazeny tak, aby nekonkurovaly již tak bohatému přírodnímu okolí a naopak jej doplnily.

Návrh se zaobíral rozvržením několika stavebních objektů, pěších cest a vodního prvku, drobné architektury a rekonstrukcí parku. Rodinný dům je situován v jihozápadní části pozemku v návaznosti na příjezdovou komunikaci, směrem k severu na hraně mlýnského náhonu je umístěn zahradní lovecký a rybářský pavilon a přírodní biotopové jezírko na severozápadním okraji pozemku. V projektu je připravena lávka přes potok.

Hmota hlavního domu - podélný kvádr levitující mezi stromy - je vynášena do terénu částečně zapuštěným podlažím. Obě patra domu navazují na terén tak, aby se uživatelé vzájemně nerušili. V každém patře je samostatná bytová jednotka se zázemím a hobby místnostmi.

Dřevěnou fasádou obložený tubus hlavní hmoty domu je traktován ve volném rytmu, který reaguje na rozmanitost okolí, okny procházejícími přes svislou i vodorovnou pátou fasádu domu - střechu objektu. Zbývající plochy jsou betonové nebo opatřeny omítkou.

Konstrukce domu je z železového monolitického betonu, zavěšená fasáda z tropického dřeva bez impregnace, okna jsou hliníková, fixní okna se strukturálním zasklením. Okna jsou opatřena vnitřním stíněním, z exteriéru je dům přirozeně stíněn stromy. Dům je vytápěn tepelnými čerpadly vzduch-voda.

Interiér domu pokračuje v jednotném konceptu: podlahy, dveře, obklady schodišť a povrchů stěn jsou dřevěné nebo kamenné či keramické. Nábytek je převážně vestavěn. Kuchyňské linky mají skleněný povrch.
Postupně jsou realizovány menší stavby v zahradě a ve studii je připravena lávka přes potok.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Nádhera!
jasnek
18.09.14 11:11
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od EA architekti s.r.o.