Víceúčelový dům v ulici Kubálkově

Víceúčelový dům v ulici Kubálkově
Spolupráce:Vladimír Malý
Adresa: Kubálkova, Jablonec nad Nisou, Česká republika
Investor:Michal Savruk, S.M.Trade s.r.o.
Realizace:2014


Nový dům zastavuje proluku v klasické městské uliční zástavbě. Ulice Kubálkova, kde se staveniště nachází, je významnou součástí intenzivního centra města a památkové zóny. S pokračováním v ulici Lidické propojuje ve vertikálním směru tři náměstí ( Dolní, Mírové a Horní ) s průhledem na tři věže typické pro panorama Jablonce ( stará radnice, nová radnice, římskokatolický kostel ).
Naším záměrem bylo uliční proluku zastavět tak, aby se novostavba organicky zapojila do historické struktury města. Nechtěli jsme exhibovat a domem šokovat, ale soudobými prostředky harmonicky doplnit historickou architekturu. Zde patří pochvala investorovi, který netrval na nějakém předem stanoveném přežhaveném objemu, kde bychom museli přeprat podmínky staveniště. Naopak obsah domu vznikal na základě rozpracované studie a rozumných možností místa.
Podlažnost domu ( 5 podlaží ) byla předurčena potřebou postavit dům tak vysoký, aby výškově vhodně navázal na sousední domy - drobnější architekturu na spodní straně a objemnější budovu školy na horní straně parcely. Ustoupení posledního patra bylo funkčně vyvoláno potřebou nezastínit  budovy na protější straně ulice nad normou povolené hodnoty.
Tvarování fasády do ulice bylo podřízeno snaze vytvořit  relativně klidnou typicky uliční fasádu. Zapuštění na úrovni 2.NP a prosklený vikýř na úrovni 3.a 4.NP mají funkční opodstatnění – zajišťují pro byty otočené do ulice alespoň minimální předepsané oslunění z jižní strany ( kromě toho poskytují i úžasný výhled z bytů ulicí oběma směry ).
Naopak tvarování domu směrem do dvora je volnější. Půdorys 1.NP zabírá maximální možnou plochu pozemku - s využitím pro obchodní účely na úrovni ulice. Bytová podlaží pak půdorysně ustupují. Tvar půdorysu předurčily délky fasád sousedů, k nimž bylo možné nový dům přistavět,  fasáda je pak opakovaně uskočena se snahou zajistit bytům ideální orientaci vůči sluníčku a výhledům (JZ). Osluněné terásky bytů jsou velice příjemné na pobývání a to i přes fakt,  že polouzavřený vnitroblok  je relativně malý. Terasy bytu v ustoupeném 5.podlaží zajišťují úžasný výhled na celé město přes střechy sousedů.
V přízemí byly ve fázi projektu řešeny obecně pojaté prodejní plochy. V průběhu realizace postupně krystalizovaly konkrétní funkční náplně, pro něž  bylo nutno za pochodu dispozice upravit (pekařství, vinotéka, drogerie). Ve 2.,3, a 4.NP byly navrženy  vždy 3 byty na podlaží. V průběhu výstavby byla ale část  2.NP přeřešena na zubní ordinaci pro tři lékaře. V posledním – 5.NP je situován  jeden větší byt. Všechny byty i komerční plochy  jsou řešeny jako nájemní, dům zůstává v majetku investora.
Barva fasády do ulice měla být  původně  šedočerná (kontrast ke světlým  barevným fasádám historických domů). S tím však nesouhlasili památkáři, takže nakonec jsme našli kompromis na „klidné“ šedomodré. Bílá barva zadní fasády má opticky rozsvítit vnitroblok přistíněný novostavbou.
Konstrukce domu je monolitická železobetonová ( kombinace  skeletu v přízemí  a stěnového systému ve vyšších patrech ). Fasády jsou vyzdívané převážně omítané ( zateplovací systém Weber ), obklad posledního podlaží a zapuštěné lodžie v 2.NP je řešen z kazetového systému Rheinzink.
Že bylo rozhodnutí investora postavit tento dům a s touto funkční náplní  snad správné, dokazuje fakt, že všechny prostory i byty v domě jsou těsně  po kolaudaci pronajaté ( u poslední obchodní jednotky je dohoda o pronájmu před podpisem ). A to je v době stále pokračující krize a na malém městě, kde domy v centru spíše vymírají, jistě pozitivní signál. A snad i dobré vysvědčení pro autora a projektanty.
Atelier 4 s.r.o.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
parking
PK
06.11.14 08:06
Líbí
Martin Merger
07.01.15 04:44
Pěkné
investor
11.10.15 09:01
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier 4