Venkovní celoroční učebny

Venkovní celoroční učebny
Učebny vznikly za podpory odboru školství MHMP, který se dlouhodobě snaží zkvalitnit prostředí Pražských škol. Dostat děti ven, do jiného prostředí byl nápad Filipa Kuchaře, celoroční vytápěná učebna, je posun od sezónních staveb v zahradách škol o level výš.
Projekt od samého začátku cílil na vytváření nových vzdělávacích možností a příležitostí, zkvalitňování prostor, které budou přirozeně podněcovat k diskuzi a zamyšlení v oblasti výchovy, ekologie a zdraví. Je zaměřen na zlepšování vzdělávacích procesů učení a to ať už se jedná o jakékoliv předměty. Nabídne dětem, žákům i pedagogům nové podněty a bude je inspirovat k aktivitám, které by jinak nemohli realizovat nebo pouze v omezené míře.
Třída umístěná uprostřed školní zahrady tak přirozeně vybízí k experimentování, bádání, zkoumání, objevování, pozorování a zároveň poskytuje bezpečné a stálé prostředí. Přesun vzdělávacích aktivit ven řeší také problematiku nedostatečného pobytu venku u dnešních dětí.
Celoroční venkovní třída je koncipována jako zateplená a osvětlená třída, ze tří stran zcela prosklená, tedy ve vysoké míře provazující prostor s okolní přírodou. Venkovní třída umožňuje výuku v takřka stejném režimu jako v běžné třídě, ale také provozování volnočasových aktivit. Třída je vybavena stejně jako sezónní učebna, kde ale díky zavedení elektrické energie či přívodu vody si dává za cíl stát se novým a unikátním prostorem, vhodným i pro zavádění inovativních prvků do vzdělávání. Třídu je možné tedy vybavit i interaktivním displejem či wi-fi routrem, např. pro používání tabletu s měřícími sensory na přírodovědné bádání. I tato třída tak motivuje pedagogy k přemýšlení, hledání nových cest, zkoušení něčeho nového a poskytuje zároveň příležitost vzdělávat venku a trochu jinak.
Filip Kuchař
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Huť architektury Martin Rajniš