Ussher Library

Ussher Library
Adresa: 17-19 Nassau St, Dublin, Irsko
Investor:Trinity College Library
Realizace:1999 - 2003
Užitná plocha:9586 m2


Knihovna Ussher Library se po svém dokončení v roce 2003 stala novým orientačním bodem v celém Dublinu. Nová budova, která se nachází na rozhraní univerzitního kampusu a rostlého starého města, musela v prvé řadě respektovat velmi silný urbanismus okolí. Půdorysně navazuje na síť sousedních univerzitních budov a zároveň na přilehlou a rušnou Nassau Street. Projekt na jehož počátku byla mezinárodní architektonická soutěž, byl navržen uznávanou irskou kanceláří McCullough Mulvin Architects, ve spolupráci se studiem KMD Architecture. Zadání bylo nejen vytvořit další prostory pro Trinity Library, ale i propojení Lecky Library s Berkeley Library, milníkem irské moderní architektury.

Hlavním vstupem do tohoto neobvyklého knihovního shluku se stal stávající vchod do Berkeley Library, která má nejvýhodnější polohu v celém kampusu. Propojovací komunikační uzel byl umístěn do podzemního podlaží. Nad ním bylo zbudováno pódium se světlíkem ve tvaru skleněné pyramidy. Pódium pokračuje do dalšího plánu a mění se na velkou rovnou platformu. Na ní pak architekti postavili tři velké hranolové bloky, dva z nich spojené atriem na ose sever-jih. Nejvyšší blok je obložen žulovými fasádními deskami a plní funkci skladu knih, čili jakési “knihovny v knihovně”. Ostatní bloky jsou nižší, s prosklenými plochami, více dynamicky tvarované. Poskytují prostor studovnám s výhledem do parku. Budovy představují architektonicky čisté, pevné elementy, a až na studovnu bez výrazných konzol či zapuštění. Obložení do interiéru vstupuje v podobě dřevěných desek na zábradlí v atriu. Celé atrium je návštěvníkem vnímáno jako úzká skleněná linka mezi pevnými kostkami.

Moderní knihovna Ussher library pojme celkem 750 studentů, 350 000 svazků knih a 500 000 tištěných map. Ačkoliv je budova protkaná moderní technologií, každý stůl je připojen k internetu a centrálnímu knihovnímu systému, architektura domu se odráží především v podstatě knihovny. Trinity Library je totiž tzv. Copyrightovou knihovnou a nová budova musí pojmout co nejvíce knih. Osmipodlažní budova k tomu má k dispozici celkovou plochu 9 586m².

Nová budova také plně respektuje charakter Berkeley library. Zároveň je novým a silným architektonickým prvkem směrem do rušné Nassau Street a univerzitního parku. Hlavním rozdílem mezi zmíněnými stavbami je jejich otevřenost směrem do zeleně. Berkeley je zcela uzavřená, zatímco Ussher nabízí návštěvníkovi skvělé výhledy.

Jan Vaněček, 2011
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od McCullough Mulvin Architects KMD Architecture