Unipark Nonntal

Fachbibliothek Unipark der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät

Unipark Nonntal
Spolupráce:Nicole Alpers
Adresa: Erzabt-Klotz-Straße 1, Salcburk, Rakousko
Investor:Bundesimmobilien-Gesellschaft mbH
Soutěž:2005
Projekt:2006-10
Realizace:2007-11
Užitná plocha:17000 m2
Plocha pozemku:30000 m2
Náklady:65 700 000 Euro


Salcburk je univerzitní město. Nová budova Fakulty kulturních a společenských věd touto novou moderní úrovní reprezentuje univerzitu v nejlepším duchu. Po dlouhých projektových přípravách nahradila provizorní umístění fakulty, která téměř čtyřicet let sídlila v žalostných podmínkách. Budova nabízí více, než kolik dnešní normy požadují. Není jen stimulujícím výukovým místem a pracovištěm, ale také splňuje všechny předpoklady, aby se mohla naplno stát otevřenou univerzitou vedoucí dialog se širokou veřejností v přeneseném i doslovném duchu. Objekt leží na předělu mezi centrem a městskou čtvrtí Nonntal. Představuje výrazný solitér s atraktivním náměstím pro studenty i místní obyvatele. V daném území kvalitně snoubí hustou zástavbu starého města se zeleným předměstím. Spojení vědeckého instituce s veřejností se odehrává na několika výškových úrovních a odvíjí se odspodu až na střechu. Knihovna představuje ukrytý poklad vědomostí, který je koncentrován do soklu budovy. Doplňkové pracoviště knihovny se nachází v proskleném kvádru vynořujícímu se do veřejného prostoru, který vznikl na střeše knihovny v podobě zvýšeného náměstí, které pokračuje napříč celým domem ke sportovištím a botanické zahradě Freisaal ležící za budovou.
K dosažení větší transparence a obousměrné propustnosti napomáhají vnitřní světlíky, které zároveň ve rozlehlém objektu slouží ke zlepšení orientace. Světlíky a atria jsou současně symbolem celkové otevřenosti instituce a sebeuvědomění v univerzitním prostředí. Na střeše vzniklo další veřejně přístupné místo prostoupené jednotlivými institucemi. Uspořádání venkovních prostorů s kavárnou vede ke zpříjemnění pobytu a nabízí v městském prostředí zcela novou horizontální úroveň.
Kromě uspořádání volných, vnitřních a propojujících prostorů stojí za pozornost také výběr materiálů a pečlivé zpracování detailu, které přispívají k kvalitnímu obrazu celkového prostředí.
Architektonická cena Spolkové země Salcburk 2012 - vyjádření soutěžní poroty
0 komentářů
přidat komentář