UAX Bernartice, přístavba a stavební úpravy

UAX Bernartice, přístavba a stavební úpravy
Spolupráce:Bohuslav Kunat, Jaroslav Holub, Martin Jeřábek
Investor:UAX s.r.o.
Projekt:2005
Realizace:2006-2007


Spolupráce – interiér: Radek Leskovjan
Firma UAX se zabývá výrobou a prodejem oblečením pro volný čas. Firma s mladými lidmi se obrátila na nás, zda-li bychom nevypracovali návrh rekonstrukce s dostavbou objektu uprostřed obce Bernartice nad Odrou. Byla to výzva, pracovat na projektu s lidmi stejného věku.

Přáním klienta bylo zvýšení komfortu užívání budovy, zvýšení reprezentačních prostor firmy, a navenek vytvořit nový kabát objektu. Rekonstrukce se dokončila a kolaudace proběhla v březnu 2007.

Objekt se nachází v areálu bývalé farmy, pochází z osmdesátých let 20. století. Tenkrát sloužil jako administrativní budova pro farmu, jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu s plochou střechou. Objekt je založen na podélném nosném systému, obvodové zdivo je tvořeno škvárobetonovými tvárnicemi, stropy žb panely. Fasády jsou z břízolitových omítek kombinace šedé a červené barvy.

Navrhovaná přístavba respektuje dané okolí, ctí uliční čáru, snaží se chovat jako soudobá stavba odpovídající dnešní době tak jako okolní stavby vypovídající o dobách, ve kterých byly vybudovány. Z hlediska funkčního, provozního využití a architektonického pojetí je objekt řešen spolu s navrhovanou přístavbou komplexně – jeden celek. Jedná se o tzv. „génia loci“ – ducha místa. Dává tím možnost vyniknout kapličce v blízkosti objektu.

Stávající objekt si z většiny ponechává dispoziční řešení, provozně je zčásti upraven – je navržena změna vstupu do objektu.

První nadzemní podlaží zahrnuje původní výrobní prostory, navržený sklad expedice, kotelnu, rozšíření tisku, v přístavbě se nachází vstupní prostor bezbarierový pomocí rampy, obchod.

Druhé nadzemní podlaží zahrnuje nové výrobní prostory pro šití, 2 sklady, sociální příslušenství, jídelnu, šatnu, sklad a fotoateliér, prostor administrativy. V přístavbě administrativní prostor pro vedoucího, grafika, účetního. V tomto podlaží se nachází terasa sloužící k relaxaci, je orientována k dvorní /zahradní/ části parcely, a je přístupna jak ze stávajících prostor tak z přístavby. Obě podlaží jsou propojena přímým 1-ramenným schodištěm v přístavbě, a stávajícím 2-ramenným schodištěm v původním objektu. Původní vstup je navržen jako zásobovací, nový pro veřejnost je umístěn v přístavbě.

Stávající objekt má fasády omítnuty břízolitovou omítkou, v barevné kombinaci šedé s červenou. Nová fasáda je navržena ze dřevěných latí tvořících lamelový rošt. Jsou použity modřínové nehoblované obyčejné latě. (latě byly také navrženy s ohledem na dostupnost, hospodárnost a ekologii stavby – v blízkosti stavby se nachází pila).

Dřevo je kombinováno s prosklenými ušlechtilými plochami. Architektonický výraz celého nového sjednoceného objektu bude doplněn reklamními firemními nápisy a poutači jako pevná součást stavby.
25 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
nice fish without meat
Iva B.
08.06.07 04:34
zadny vtip...
mari
18.06.07 11:09
no jestli..
kamil
18.06.07 02:39
Fasada objektu UAX
pepa
22.06.07 06:57
to pepa
martin m.
22.06.07 10:07
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Kamil Mrva Architects