Turistické centrum Na rejdě - Spytihněv

Letní vyhlídková terasa

Turistické centrum Na rejdě - Spytihněv
Stavební část projektu:Pavel Srba
Adresa: Spytihněv 352, Spytihněv, Česká republika
Realizace:2020


Území je součástí areálu kulturně – turistického centra obce, který se nachází v sousedství plavební komory Baťova kanálu. Navrhovaná stavba funkčně propojuje rekonstruované budovy hrázních domků z 30. let, nového amfiteátru a přístavního mola.
Areál se nachází u plavební komory v obci Spytihněv, na počátku Baťova kanálu na pravém břehu řeky Moravy. Podél břehu Baťova kanálu před plavební komorou se nachází nově vybudované přístavní molo výletních a sportovních lodí. Profil hrázního tělesa dále plynule přechází v přírodní amfiteátr.
Výjimečnost prostředí s přístavem a plavební komorou Baťova kanálu, jezem s vodní elektrárnou,
meziválečnou architekturou hrázních domků jako součásti obslužného systému plavebního kanálu
Otrokovice-Rohatec, vybudovaného v třicátých letech minulého století Zemskou vládou a firmou Baťa, vytváří neopakovatelnou atmosféru, která přitahuje návštěvníky z blízkých i vzdálenějších regionů. Období od roku 1995 bylo časem oživování a propagace vodní cesty, cykloturistiky na nově vybudované cyklistické stezce a pořádáním nekonformních kulturních a společenských událostí na řece.
Z hlediska urbanistického je zachována charakteristická spojitost mezi objekty hrázních domků a vodním prvkem - přístaviště je doplněno objektem amfiteátru. Vyhlídková terasa tvoří přirozený a funkční spojovací prvek mezi stávajícími objekty hrázních domků a přírodním amfiteátrem.
Objekt letní vyhlídkové terasy s vlajkovou věží je využíván pro venkovní konzumaci jídel a nápojů, vydávaných sezonní restaurací v jednom z hrázních domků a pro odpočinek turistů projíždějících, na kolech nebo na lodích. Objekt terasy má trojúhelníkový půdorys natočený výraznou špicí se schodištěm proti proudu řeky směrem k amfiteátru, rovnoběžně s břehovou hranou. Terasa s tvaroslovím vycházejícím z lodních motivů, má umožnit pohodlné rekreační využívání pro návštěvníky rejdy s přístavištěm lodí formou krytého posezení na úrovni terénu, resp. na horní terase. Tato úroveň bude využívána částečně i jako hlediště pro kulturní a společenské akce v amfiteátru a je zastíněna protislunečními clonami ve tvaru lodních plachet. Poslední výšková úroveň na části půdorysu je vyhlídková plošina s vlajkovými stožáry.
Ivan Bergmann, Pavel Srba
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ivan Bergmann