Tržnice

Tržnice
Náměstí, na kterém dnes tržnice stojí, je zbytkovou plochou mezi dvěmi zastavovacími fázemi města Aarau. Měli zde místo řemeslnící, jejichž dílny byly před dvaceti lety strženy. Myšlenka zastřešit asfaltovou plochu a pořádat zde trhy, vedla k vypsání soutěže. Vyhráli ji Quintus Miller a Paola Maranta z Basileje, kteří místo požadované střechy navrhli hned celou budovu, která vyřešila složitou urbanistickou situaci. Při vývoji konstrukce spolupracovali s dnes již mnohým Čechům známým Jürgem Conzettem, který by snesl příměr švýcarský Cecil Balmond. Vnější formu určovaly průčelí okolních staveb. Funkčně nebude sloužit jen tradičním trhům, ale budou se zde konat bleší trhy, slavnosti a další akce. Prostory mezi nahusto poskládanými sloupy z douglasky jsou v horní části ponechány prázdné a ve spodní půli vyplněny dřevěnou stěnou. Dovnitř se vchází dvěma protilehlými posuvnými osmimetrovými dveřmi. Dřevěná konstrukce byla opatřena několika nátěry přírodním olejem s přimíchanými měděnými a hliníkovými pigmenty, které vzaly dřevu něco z jeho půvabu.

Celkové stavební náklady: 2,6 mil. CHF
Cena za krychlový metr: 538,- CHF
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Miller & Maranta

Volta Schulhaus

Miller & Maranta | Basilej