Triade - rekonstrukce a rozšíření vzdělávacího centra

Triade - rekonstrukce a rozšíření vzdělávacího centra
Skutečná kvalita architekta se neprokazuje při navrhování muzeí, mrakodrapů a milionářských haciend. Doba si žádá skvělá řešení s omezeným rozpočtem. Bjarne Mastenbroek byl na konci minulého století postaven před úkol rozšíření vzdělávacího uměleckého centra v Den Helderu, městu na severním ostrohu Holandska, kde zažijete skutečnou slanou námořní atmosféru.
Mastenbroek dokázal i s malými finančními prostředky vytvořit prostor, který koresponduje s vnitřním umělecko-vzdělávacím obsahem. K současné konvenční budově školy připojil lehkou parazitoidální skeletovou konstrukci, která respektuje potřeby jednotlivých "pracovišť". V přízemí jsou umístěny těžší výtvarné provozy - sochařský ateliér atd., v patře naopak hudební a přednáškové sály. Ke stavbě bylo použito levných materiálů - dřeva, tenkostěnných ocelových profilů, bitumenové izolace... Jedinou výjimkou je dřevěné laťování střechy provedené z červeného cedru. Úkolem dřevěného roštu je ochránit izolaci střechy před UV-zářením, teplem a především dosažení maximálního architektonického účinu. Střecha skutečně dostavbu školy ovládá a dodává jí drobnější měřítko, které velmi dobře zapadá do okolní obytné urbanistické struktury.
Na příkladě uměleckého vzdělávacího centra Triade je možné demonstrovat nutnost prostorovosti architektury a důležitost volby konečného povrchu. Mastenbroek se svým návrhem dotýká filozofie raumplanu Adolfa Loose, avšak zahaluje ji do současného dekonstruktivistického kabátu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od de architectengroep