Továrna Duvalli

Unidade Industrial Duvalli

Továrna Duvalli
Továrna na výrobu tkanin se nachází v průmyslovém areálu Lusopark v blízkosti kruhového objezdu. Vzhledem k tomu, že kruhový objezd tvoří jednu stranu pozemku, vztahuje se k němu nejzajímavější administrativní část budovy, která je navíc vykonzolovaná a vytváří přechod mezi oběma základními funkcemi. První je velká výrobní hala, kterou tvoří rozlehlý kvádr a k němu připojené menší podpůrné provozy sloužící zaměstnancům. O výrobní halu se opírá druhý menší objekt, který ve dvou patrech hostí kancelářské místnosti. Má silný architektonický výraz a vypadá jako hlava velkého hada. Tato část je umístěná v jihovýchodní části továrny Duvalli obrácené ke kruhovému objezdu, stává se výraznou tváří celého areálu a vytváří image značky. Vykonzolovaná administrativní část zároveň označuje vchod, ukazuje nám přístupovou cestu, která ústí do centrálního atria, vysokého osvětleného prostoru, odkud dál vedou cesty do celého objektu. Jednotlivé funkce objektu lze zvenku rozpoznat podle odlišných tvarů i použitých materiálů. Vzhledem k požadavku investora na regulaci teploty i vlhkosti uvnitř výrobní haly byly použity sendvičové panely, které zároveň vytváří neutrální pozadí k rozehrané administrativní části obložené černými pozinkovanými šablonami Adeka od firmy VMZinc, které ještě zvýrazňují barevnost a texturu. Ve stejném duchu je koncipována také vstupní část, aby po příchodu navodila moderní obraz výrobní společnosti. Schodiště, které se nachází v srdci administrativního sektoru, je sochou i kloubem, kolem kterého je přístup do celého „vesmíru společnosti“.
3.14 arquitectura
0 komentářů
přidat komentář