Tiskové a informační centrum rakouského parlamentu

Tiskové a informační centrum rakouského parlamentu
Adresa: Doktor-Karl-Renner-Ring 3, Vídeň, Rakousko
Investor:Republik Österreich
Realizace:2004-05
Užitná plocha:1000 m2


Budovu rakouského parlamentu (1874-1883) navrhoval Theofil Hansen jako monumentální stavbu v helénském stylu. Původně byla koncipována jako sídlo říšské rady Rakousko-uherské monarchie, dnes reprezentuje rakouský parlamentarismus (Národní rada a Spolková rada).
Přestavba vstupní části parlamentu se odvíjí od roku 2002. Hlavním problémem byla fontána se sochou Pallas Athény, která podvlhčovala základy postranních ramp a bylo nutné přikročit ke zpevnění. Kromě toho se měly rekonstruovat klenby pod hlavním sloupovým portikem a větrací  zařízení uložené v rampách.
V procesu rekonstrukce se změnily okolnosti (základy ramp musely být ukotveny hlouběji) a  k celému projektu přibyly nové funkce: kromě vstupu, šaten a informačních panelů nově depozitář parlamentní knihovny, konferenční místnost a nové studio ORF. Pro takový rozsah úprav byla v roce 2004 vyhlášena soutěž, ve které zvítězil projekt vídeňské kanceláře Geiswinkler & Geiswinkler. Podařilo se prosadit centrální vstup za fontánou Pallas Athény, který návštěvníky uvádí do haly, po levé straně je infocentrum a šatny, přímo rovně vede skrze bezpečnostní rámy cesta do  historické budovy parlamentu a po pravé straně se po můstku sestupuje do volně přístupného informačního a tiskového centra. Použité materiály jsou podlaha z terazza, nábytek z korianu, ocel a tónovaná skla.
Informační centrum bylo otevřeno v roce 2005 k 50. výročí podepsání rakouské Státní smlouvy. V  centru působí infoteam, jehož výkladu jsem také byla (nedobrovolně) podrobena. Funguje zde celá řada interaktivních programů pojednávajících rakouskou historii a rakouský parlament (funkce, politické kluby, zastupitele, procentuální zastoupení žen, apod.). Jak jsem se také dozvěděla, centrum na návštěvníky zřejmě zpočátku nepůsobilo příliš otevřeně,  faktem je absence jakýchkoliv informačních tabulek o informačním centru ve vstupní hale. Byl proto zaangažován infoteam, který aktivně oslovuje návštěvníky a vysvětluje jim funkci centra. Kromě toho provádí školní skupiny -  studenti posledních ročníků středních škol z celého Rakouska mají mít podle ministerstva školství možnost navštívit hlavní město.
0 komentářů
přidat komentář