Obytný soubor na Třetí Avenue

Obytný soubor na Třetí Avenue
Adresa: Adelaide, Austrálie
Realizace:2020
Užitná plocha:4854 m2
Plocha pozemku:4452 m2


Best Medium Density Development
UDIA SA Awards 2020

Commendation in Residential Architecture (Multiple Housing)
SA Architecture Awards 2021
Obytný soubor tvoří 27 dvou- a třípodlažních řadových rodinných domů. Developerský projekt představuje završení snahy o vytvoření ukázkové městské zástavby. Zaměřuje se na strategické plánování, kvalitu stavebního povedení a inkluzivní smysl pro komunitu.

Realizace projektu byla možná díky scelení pozemků a změnou územního plánu vedoucí ke zvýšení hustoty zastavění v metropolitní zóně. Studií proveditelnosti a urbanistickým plánem umožňujícím etapizaci byl pověřen ateliér Studio Nine Architects.

Největší výzvou pro architekty byla konfigurace lokality. Kontext byl různorodý co do měřítka i charakteru. Hranice parcely tvořily hlavní městská třída, obytná zástavba, komerční nájemní prostory s velkým parkovištěm a zarostlá proluka. Hmota a měřítko nových domů byly navrženy tak, aby eliminovaly zátěž z rušné Anzac Highway. Tuto bariéru vytvoří dva bytové domy, které poskytnou vizuální a akustickou clonu rodinným domům menšího měřítka ve středu a na okraji souboru. Vzrostlý gumovník uprostřed parcely byl zachován a nově dotváří pomyslné centrum urbanistické kompozice.

Urbanistický návrh rozčlenil soubor do tří samostatných částí, které tvoří shluky řadových domů, každá s vlastním dojmem identity. Ačkoliv je každá z typologií jedinečná, výraz jednotlivých částí je klidný a střídmý. Režné cihlové zdivo je známkou obydlí a poskytuje jemnější strukturu a hmatový prožitek na úrovni ulice. Horní patra jsou vizuálně lehčí s velkým rozsahem prosklení, které je dále zvýrazněno společným šikmým okenním ostěním. Dřevěné zástěny a síťové balustrády vnášejí do celkového výrazu další detaily, teplo nebo materiálnost a stírají hranice mezi veřejným a soukromým.

Urbanistický plán dokázal propojit okolní území prostřednictvím veřejně přístupných pěších tras. Nová propojení vytvořila soudržnější a inkluzivnější pocit komunity jak pro místní obyvatele, tak v rámci kontextu širšího okolí.

Projekt stanovil nová měřítka pro další obytné soubory. Ukázal, čeho je možné dosáhnout v kontextuálně rozháraném a na geometricky složitém místě, aby se dosáhlo optimální hustoty - rovnováhy mezi udržitelnou městskou strukturou a komerčními zisky. Všechny domy byly prodány oproti očekávání už šest měsíců před dokončením souboru. Čtyři typy domů nabízejí záměrně odlišné a čitelné formy bydlení, které přitahují různé klienty včetně mladých rodin. Vzniká pestrá a zdravá komunita. Snaha, aby se projekt stal nejlepší rezidenční výstavbou v Jižní Austrálii, se promítala do všech rozhodnutí.

Rodinné domy – typ "Bříza"
Nejprostornější typologie v souboru – domy sledují uliční čáru a pevně vymezují západní hranici souboru. Vytvářejí citlivé napojení na tradiční jednopodlažní zástavbu malého měřítka podél Třetí avenue, a to zejména hlubokým odstupem posledního podlaží, jemnějšími detaily a dynamickými balkonovými zástěnami, které poskytují soukromí a reagují na uliční krajinu. Integrovaná výsadba a úpravy hraničních zdí zjemňují rozhraní na úrovni terénu.

Rodinné domy – typ "Jasan a Jilm"
Domy typu Jasan a Jilm vytvářejí ostrov uprostřed souboru a navzájem sdílejí i podobnou estetiku. Dvě odlišné třípodlažní půdorysné konfigurace (Jasan s širokým průčelím a Jilm s hlubokým půdorysem) se navzájem prolínají a reagují na omezení daná lokalitou a těsné sousedství tím, že prostřednictvím vnitřních dvorů, vysunutých balkonů a ustupujících horních podlaží umožňují místnosti v centru dispozic přirozeně osvětlit a provětrat.

Rodinné domy – typ "Lípa"
Jsou koncipovány tak, aby hospodárně využily geometrii místa, a proto vytvářejí půlměsíc. Přízemí dvoupodlažních domů je obloženo cihlami, dřevěné zástěny definují vstupy a podvědomě vymezují soukromý prostor. Okna v horních patrech s výrazným plastickým ostěním jsou navržena tak, aby kompozičně zdůraznily půdorysnou formu "půlměsíce" a nabízejí proměnlivou hru stínů v průběhu dne. Pultová střecha přivádí do hlubokých dispozic přirozené denní světlo a umožňuje více využít jejich vnitřní prostory.
0 komentářů
přidat komentář