The Atheneum

The Atheneum
Adresa: North and Arthur Streets, New Harmony, USA
Realizace:1975-79


Atheneum, nacházející se poblíž břehů řeky Wabash na okraji New Harmony, je výchozím bodem pro prohlídku historického města a slouží jako informační centrum pro návštěvníky a jako kulturní centrum místní komunity. Jeho architektura je pojata jako výraz spojujících myšlenek architektonické promenády a historické cesty jedné z nejvíce utopických amerických komunit. Ideální představa spojení mezi bydlištěm a společenským životem by měla být stále čitelná v obnovené architektuře New Harmony. Návštěvník připlouvá lodí po cestě vinoucí se polem k budově. Tříposchoďové křídlo vybíhající pod úhlem 40 stupňů z objektu poukazuje na místo vstupu.
Když návštěvník překročí práh, vstupní prostor jej navádí k vnitřní kruhové rampě. Veškerý pohyb budovou je plynulým prožitkem, jehož hlavním prostředníkem je vnitřní rampa. Jak se vine rampa vzhůru z pravoúhlého rastru, získává pěti stupňovou odchylkou odrážející cestu od řeky; vstupní objekt je plný pohybu, geometrie prolínajících se rastrů vyvolává pocit prostorového zhuštění na určitých bodech, a napětí jiných, půdorysně téměř kolidujících. Tyto kolize se odráží po celém prostoru interiéru v rampě, osvětlené světlem shora.
Po vstupu do výstavních prostor ve třetím patře může návštěvník pohlédnout zpět na vnitřní cestu, po které přišel. Rámované pohledy do okolí dovolují pozorovat a tušit charakter města a krajiny.
Na nejhornější střešní terase je návštěvník konfrontován s městem. Tento malý prostor poskytuje panormatický výhled jako z přídě lodi. Odsud návštěvník sestupuje pomocí druhé rampy - tato je přímá a stupňová - ven z budovy a vchází do New Harmony.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Richard Meier