Tenisový areál TK NH - TRANS

Tenisový areál TK NH - TRANS
Úkolem bylo zpracovat dle požadavků klienta ucelenou vizi rekonstrukce tenisového areálu tak, aby plně uspokojoval potřeby jak profesionálních hráčů, tak veřejnosti. Nové objekty - budova tenisového klubu s restaurací a tenisová hala se třemi kurty jsou vzájemně propojeny zavěšeným spojovacím mostem, jehož součástí je tribuna pro 44 diváků. Dále bylo nutné vyřešit propojení se stávajícím objektem, ve kterém je umístěna recepce, hygienické zázemí, šatny, squash, bowling, bar a skladovací zázemí.

Umístění
Navržené umístění nových objektů respektuje koncepční řešení původního areálu. Urbanistické řešení vychází ze stávajícího stavu a halu situuje na místo centrálního kurtu. Na relativně malé ploše tak dochází k maximálnímu možnému využití parcely s minimálními požadovanými odstupy od hranic pozemku při zachování dobré obslužnosti objektů. Objekt klubu svým koncepčně kontrastním výrazem působí jako paradoxně jednotící a určující architektonický prvek.

Architektonické řešení
Tenisová hala
Jednoduchá částečně válcová hmota tenisové haly se třemi kurty vychází z obloukové křivky. Plná hmota typové haly je ve své spodní části členěna betonovými patkami - žiletkami a mohutnými dřevěnými vazníky v nich uchycenými. Jeden štít je plný, druhý pak jen z části, protože výhled do parku je naprosto dominantní a byla by velká škoda takovýto výhled neumožnit.

Tenisový klub
Prolamovaná hmota kvádru je osazena na sloupech s pootočenými podlažími mezi jednotlivými stropními deskami a ustoupené II. NP vytváří základnu symbolického III. NP, tvořeného pouze výstupem na střechu. Výraz objektu je založen na kontrastu plných a prosklených ploch při současné kombinaci jednotlivých druhů stavebních materiálů. V přízemí je kombinováno plošné prosklení se skrytými rámy s masivním režným zdivem, evokujícím vzpomínky na tradiční zemi původu bílého sportu - Anglii, ve druhém podlaží jsou cihelné tvárnice obloženy cembonitem. Barevné řešení jednotlivých dílů obvodového pláště je odlišné a ve výrazu podporuje celkovou koncepci řešení objektu jako pavilónu.

Dispoziční řešení
V přízemí na patrovou vstupní halu s centrálním schodištěm navazuje klubová restaurace s potřebným zázemím, tj. kuchyně, suchý sklad potravin, chlazený sklad potravin, šatna a zázemí pro zaměstnance. V zadní části ojektu jsou situovány toalety pro klienty restaurace.
Ve II.NP na halu navazují prostory klubovny tenisového klubu s možností variabilního uspořádání dělících stěn a obslužná chodba z níž jsou přístupny pokoje pro krátkodobé ubytování, dvě kanceláře pro zprávu a chod areálu a dále tribuna tenisové haly propojená se stávajícím objektem.
III.NP je tvořen výstupem na střechu a to lehkou ocelovou konstrukcí se zavěšeným pláštěm v kombinaci s prosklením.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od David Wittassek