Štýrské mediální centrum

Styria Media Center

Štýrské mediální centrum
Adresa: Gadollaplatz 1, Štýrský Hradec, Rakousko
Investor:SMC Graz GmbH

Projekt:2011

Realizace:3.2013 - 12.2014

Užitná plocha:28420 m2
Počet patera:15
Výška:60 m
Náklady:60 000 000 Euro


Ve čtvrti Jakomini na jižním předměstí Štýrského Hradce vyrostla naproti městské hale patnáctipodlažní výšková budova štýrského mediálního koncernu SMG (Styria Media Group AG), který je třetí největší mediální společností v Rakousku. Klínovitě sevřený pozemek z jedné strany uzavírá železnice a z druhé strany proudí rušná komunikace. Výslednou kompozici tvoří dvojice zaoblených tvarů posazených na sebe. Na spodním dvoupodlažním soklu je s odstupem nasazena dvanáctipodlažní administrativní budova, jejíž hlavní fasáda se konkávně obrací k jihu. Střecha soklu je porostlá vegetací. Ustoupené nejvyšší podlaží administrativní věže nabízí vyhlídkovou terasu na blízký veletržní areál. Členění prosklených fasád napomáhají svislé vnější lamely v černém a bílém zbarvení. Severní část pozemku zatím tvoří parkové úpravy připravené na budoucí zástavbu. Ve Štýrském mediálním centru pracuje přibližně 1200 zaměstnanců. Součástí administrativního komplexu je také mateřská škola, restaurace, bankovní pobočka a parkovací dům. Patnáctipodlažní věž nabízí téměř 30 000 m² kancelářských ploch. Tato šedesátimetrová dominanta vytváří společně s protější městkou halou a její padesát metrovou vykonzolovanou střechou dvě nepřehlédnutelné dominanty a novodobou vstupní bránu do města.

Historie architektonické soutěže: Soutěž na podobu nepřehlédnutelné dominanty SMG se uskutečnila v roce 2006, kdy bylo přizváno osm prestižních světových ateliérů (Riegler Riewe, Herman Eisenköck, Coop Himmelb(l)au, Limit, BRT, Massimiliano Fuksas, UN Studio a Future Systems). Do druhého kola postoupily tři projekty, z nichž porota jednohlasně zvolila návrh místních architektů Riegler Riewe. Překvapivě o dva roky později byl představen projekt Hermanna Eisenköcka z Architektur Consult, který nakonec získal také v roce 2009 stavební povolení.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektur Consult ZT