Studentské koleje Simmons Hall

Studentské koleje Simmons Hall
Autor: Steven Holl
Adresa: 229 Vassar Street, Cambridge, USA
Realizace:1999 - 08.2002
Užitná plocha:18116 m2


Petr Kratochvíl, 2011
Když MIT (Massachusetts Institute of Technology) v roce 1999 pověřila Stevena Holla zakázkou vybudování nových kolejí, měla tato prestižní univerzita pouze jedno přání, aby nově vzniklé prostory podněcovaly studentský život. Zatímco v MIT se zaměřili především na funkci a využití, tak Hollův ateliér zároveň vytvořil nepřehlédnutelný objekt, uvnitř kterého se vzájemně mísí zcela odlišné prvky (pevná hmota x prázdno, neprůhlednost x transparence). Hollovo řešení vychází z metaforické interpretace houby, jejíž porézní struktura do sebe nasává světlo prostřednictvím řady nepravidelných otvorů vyřezaných do jinak pravidelného rastru studentských kolejí. V těchto dutinách se na všech úrovních odehrává čilý život. Holl tyto prostory ve svých skicách přirovnává k plícím celého domu, které nejenže přispívají k prosvětlení, ale také ke zlepšení přirozené cirkulace vzduchu uvnitř stavby. Kvůli požárním předpisům však tato idea nemohla být realizována v takové míře jako ve skicách. Pravidelný rastr obvodového pláště narušuje pět velkých zářezů značících vstup, vnitřní koridory či venkovní terasy.
Ve vysokoškolských kolejích Simmons Hall cambridgeské univerzity MIT se nachází přístřeší pro 340 bakalářů, 10 magistrů, dva profesory i s jejich rodinami a pět hostujících vědců, kteří každoročně přijíždějí bádat na MIT. Simmons Hall dále obsahuje sál pro 125 diváků a kavárnu s restaurací přístupnou z ulice. Vnitřní chodby jsou široké 11 stop (3,35m), čímž podporují společenský život. Hojný počet oken a jejich rozsvěcení připomíná neustále se měnící noční panorama města. Na každý studentský pokoj připadá devět čtvercových oken (všechna otvíravá) zapuštěných do 18 palců (46cm) tlustých obvodových zdí. Zdánlivě nudný šedý rastr fasád oživují různobarevně natřená ostění oken.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Steven Holl