Střední škola v Galisteo

I.E.S.O. Galisteo (Instituto de Enseñanza Obligatoria en Galisteo)

Střední škola v Galisteo
Spolupráce:Carlos Morales, Ángeles Roig Guerrero, Minori Hoshijima, Tania Magda Norberto Santos, Ana Catalina Dos Santos
Adresa: XXV Aniversario de la Constitución s/n, Galisteo, Španělsko
Investor:Junta de Extremadura. Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología
Soutěž:2005
Realizace:2006
Užitná plocha:1400 m2
Plocha pozemku:4026 m2


Významnou roli při navrhování školní budovy hrála vedle topografie také blízkost historického centra města Galisteo (provincie Cáceres, autonomní společenství Extremadura) s nezaměnitelnou siluetou hradeb. Výsledný objekt si klade za cíl přizpůsobit se stávajícím terénním nerovnostem. Různě se rozkládá a hledá si na pozemku místo. Rozehraná kompozice umožnila dostatek společných krytých prostorů chráněných před sluncem (učebny jsou orientovány na sever a chodby jižně). Mírně se svažující pozemek navazuje na veřejné sportoviště a koupaliště ležící na východním okraji města. Směrem k hlavní ulici se škola obrací severní fasádou kryté sportovní haly a plotem venkovního hřiště. Vnitřní i venkovní sportoviště jsou záměrně umístěny v severní části, aby byla zbývající část školního pozemku ochráněna před hlukem. Tato sportoviště lze využívat nezávisle na provozu školy v odpoledních hodinách i během víkendů. Hlavní vstup do dvoupodlažního objektu je z boční slepé komunikace. Škola je rozprostřena po celém pozemku, takže výsledná hmota nepřevyšuje 7,2 m a lépe tak splývá s okolím. Objekt je rozdělen na tři základní části: hlavní komunikační uzel s učebnami, sportoviště se šatnami a kabinety pedagogů s administrativním zázemím.
Ze severu na jih prochází krytá chodba spojující všechna křídla školní budovy. Velká pozornost byla věnována učebnám, kam přichází difúzní severní světlo. Podél fasády jsou rozmístěny radiátory pro zimní vytápění učeben. Atria mezi učebnami jsou místem pro odpočinek mezi výukou. Mezi chodbou a učebnami jsou dělící stěny se skříňkami žáků, což má přispět k lepší zvukové izolaci. Modulová konstrukce (nosný železobetonový skelet, obvodový plášť z betonových bloků a vnitřní cihelné příčky) pomohla urychlit a zlevnit výstavbu. Výsledný objekt sjednocuje plášť z pozinkovaného plechu. Svislé lamely umožňují částečně nahlédnout do budovy a současně zaručují dostatek soukromí.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od MGM Arquitectos