Stodola - rekonverze, Výžerky

Stodola - rekonverze, Výžerky
Autor: Oliver Kálnássy, Lukáš Gavlovský
Investor:Lukáš Gavlovský
Realizace:2006 - 2008
Plocha pozemku:2921 m2


Stará kamenná stodola, jež byla součástí selského statku, sloužila a dodnes slouží k uschovávání mnohých věcí. Na místě dříve určeném pro obilnou slámu, je dnes „uložen“ obytný dům. Tvoří jej dva vzájemně propojené útvary. Těleso spočívající nad úrovní terénu, jehož dřevěnou konstrukci vyplňuje izolace ze slaměných balíků oboustranně omítnutých hliněnou omítkou. Prosklená část kvádru vyčnívá z jižní fasády stodoly. Druhý útvar ledvinovitého půdorysu vyrůstá vzhůru ze země. Je inspirován organickými prvky rostlinné říše. Cihlové jádro obaluje konopná koudel, sláma a dřevo. Dům vytápí jedna kamna, vyzděná na finský způsob. Stěny interiéru pokrývají barevné hliněné štuky – autorské obrazy několika nedalekých geologicky zajímavých lokalit, ze kterých lze získat hlínu.
Dům je postaven s ohledem na možnost jeho budoucí recyklace. Použití jedovatých látek a nátěrů bylo omezeno na minimum. Do procesu stavby se zapojilo i mnoho dobrovolníků z řad zájemců o alternativní stavitelství.
Samotná stodola zůstala kromě statického zabezpečení beze změn. Její plocha mimo vestavbu je ponechána volná, jako pobytová, krytá zóna odpočinku a relaxace, ale i práce – majitel zde má sochařskou dílnu.

Zastavěná plocha
stodola: 372 m²
vestavba: 59 m²
Užitná plocha
stodola: 310 m²
vestavba: 70 m²
Obestavěný prostor
stodola: 2450 m³
vestavba: 350 m³

> Dům v krajině, krajina v domě - rozhovor s Lukášem Gavlovským a Oliverem Kálnássym
10 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Krása
Lenka
27.04.09 05:50
symbióza
wadi
30.04.09 01:29
nadhera
Martin Boleš
30.04.09 07:22
Nelze než se opakovat
IvanaN
01.05.09 11:09
vymazlené
Milan
02.05.09 09:48
zobrazit všechny komentáře