Státní výzkumný ústav textilní

Státní výzkumný ústav textilní
Rekonstrukce:SIAL, 1999-2004
Adresa: U Jezu 642/2a, Liberec, Česká republika
Realizace:1969-76


Budova pro potřeby Státního výzkumného ústavu textilního a Výzkumného ústavu textilní technologie vznikla v centru Liberce v období 1967-76 podle projektu architekta Zdeňka Plesníka. Tento objekt na břehu Nisy je se svými 21 podlažími nejvyšší budovou v Liberci. Nepřehlédnutelná 78 metrů vysoká dominanta, kterou v období 1999-2004 rekonstruovali inženýři SIALu, v současnosti slouží jako sídlo Libereckého kraje. Objekt se však dodnes potýká s nedořešeným parterem, přičemž již původní Plesníkův návrh počítal s přemostěním Nisy v podobě obdélníkové piazzety, která by umožňovala důstojný nástup.
číst dále
Současné sídlo Krajského úřadu je 11. nejvyšší budovou v ČR a nejvyšší dominantou Liberce. Stavba je vysoká 78 metrů a má 21 podlaží. Jejím autorem je architekt Zdeněk Plesník, projektant 'gottwaldovského' Centroprojektu. Dům byl navržen jako průmyslově-administrativní sídlo Výzkumného ústavu textilní technologie a Státního výzkumného ústavu textilního (SVÚT), který byl v Liberci založen již v roce 1962. Solitérní mrakodrap měl být součástí komplexu čtyřpodlažních budov, které ale nebyly nikdy realizovány. Dodnes není vyřešeno ani přemostění řeky Nisy, která protéká jen pár metrů před hlavním vchodem do úřadu.
Budova byla v mnoha ohledech experimentální stavbou, která předběhla svou dobu použitím unikátních stavebních postupů. Schodišťová a výtahová jádra byla betonována systémem taženého bednění. Po jádrech byla vybetonována první tři podlaží. Třetí podlaží mělo funkci platformy pro přípravu a betonáž desek dalších pater. Poté byl použit systém zdvihaných stropů, takzvaný „lift slab“, kdy jsou jednotlivá patra vybetonována v jedné úrovni a následně vysouvána nahoru. Tuto technologii vyvinul pro ČSSR pardubický Průmstav podle původního amerického patentu z roku 1954. Zdání dvojnásobného počtu pater domu způsobují vkládané parapety - kordonové římsy rozdělující každé patro. Dům v době svého vzniku sloužil jako vertikální hala, v jejíchž jednotlivých patrech byly umístěny zkušební a testovací stroje, a která byla doplněna o několik příček tvořících kanceláře.
V letech 2000-04 proběhla konverze budovy pro potřeby Krajského úřadu. K ní byla přizvána architektonická kancelář SIAL pod vedením Karla Novotného. Ačkoliv budova SVÚT není památkově chráněna, jedná se o citlivou rekonstrukci zachovávající mašinistický zjev budovy (vyjádřený mostním pouzdrem pro vzduchotechniku nad střešní terasou) a dělení pater kordonovou římsou. Skleněná okna mezi římsami byla kvůli energetickým úsporám nahrazena kvalitnějšími, změnil se také vstup do budovy. Největší zásah se projevil v dispozicích a interiéru budovy.
V roce 2009 prošel generální opravou také páternoster z roku 1971, který je se svou výškou 56,8m a 16 stanicemi nejvyšším výtahem s nepřetržitým pohybem v ČR. Výtah tvoří systém 35 dřevěných kabin v ocelovém rámu zavěšený na dvou masivních řetězových smyčkách. Poháněný je přes převodovky elektromotorem. Kabiny jsou určeny maximálně pro dvě osoby a pohybují se stálou rychlostí 0,3 metru za sekundu. Nosnost plně zatíženého výtahu je 5600 kilogramů. Za hodinu může liberecký páternoster přepravit z jednoho nástupního místa až 480 lidí.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Zdeněk Plesník