Správní budova banky Nord/LB

Verwaltungsgebäude der Nord/LB Hannover

Správní budova banky Nord/LB
Adresa: Friedrichswall 10, Hannover, Německo
Investor:Norddeutsche Landesbank Hannover
Soutěž:1996
Realizace:1997-2002
Užitná plocha:71600 m2
Obestavěný prostor:317000 m3
Náklady:180 000 000 USD


Správní budova banky zabírá celý městský blok a slouží jako důležitý spojovací prvek mezi různými aktivitami pro sousední městské čtvrti: obchod, komerce, kultura, sport a volný čas. Svou výškou se budova začleňuje do stávající městské struktury. V souladu se urbanistickými směrnicemi je nízký perimetr budova zarovnán s výškou stávajících ulic, a tím svým měřítkem i strukturou doplňuje okolí. Z vnějšku se objekt podobá tradičnímu městskému bloku, zatímco v centru chráněném před hlukem a rušnou dopravou z ulic leží srdce celého komplexu, kterým je rozlehlé veřejné nádvoří. Tomuto nádvoří nevévodí každodenní bankovní operace, které se odehrávají uvnitř domu, ale je oživováno obchody, restauracemi, kavárnami, velkými plochami bazénů, rozsáhlými krajinnými úpravami a veřejným uměním.
Výrazná sedmdesátimetrová věž vyrůstající uprostřed nádvoří se svou skladbou a natočením vymyká od pravidelného perimetru, který navazuje formální i vizuální spojení objektu s městem. Expresivní ztvárnění věže neodpovídá žádnému z okolních stylů ani nenavazuje na ortogonální mřížku urbanismu poválečného města; namísto toho odpovídá na geometrii severně ležícího historického centra. Převážná část domu je přirozeně větraná. Pro návrh interiéru byl uplatněn pokročilý energeticky úsporný koncept; odhalená superstruktura a okna umožňují větrání. Části s 'dvojitou fasádou' poskytují ochranu před hlukem a automobilovými emisemi, přičemž slouží k vedení čistého vzduchu z centrálního nádvoří do jednotlivých kanceláří. Velké vodní plochy uvnitř dvora odráží na své hladině sluneční paprsky a celkově přispívají ke zlepšení mikroklimatu. Velkoryse koncipované střešní terasy nejenom polidšťují rozměry stavby, ale také slouží uživatelů ke zlepšení nálady a navíc sbírají dešťovou vodu k dalšímu využití uvnitř domu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Behnisch Architekten