Sportovní a společenská hala Nebovidy

Sportovní a společenská hala Nebovidy
Investor:Obec Nebovidy u Brna zastoupena panem starostou Milanem Mojžíšem
Projekt:2015-16
Realizace:7.2017 - 5.2018
Zastavěná plocha:963 m2
Obestavěný prostor:8610 m3
Náklady:33 000 000 CZK


Technický dozor investora: Soňa Schelleová
Staticko konstrukční část: Mojmír Kondr

ZTI: Petr Šturma

PBŘ: František Bartoš
Dodavatel stavby: PKS stavby a.s.
Charakter místa:
Obec Nebovidy potřebovala kryté prostory pro pořádání kulturních a sportovních akcí. Úzký a protáhlý pozemek, který se nalézá v centru obce vedle stávající mateřské školy a její krásné zahrady byl pro architekta velkou výzvou. Odstupem od uliční čáry bylo budově školky ponecháno dominantní postavení. Získal se tím potřebný vstupní předprostor pro halu určený pro parkování a otevřel se tak průhled do zahrady.
Novostavba se dělí na dva propojené celky:
A, vstupní multifunkčí oblou část s menšími sály a
B, hmotově objemnou ortogonální část samotné haly, která je částečně zapuštěna pod svažující terén.

Dispoziční řešení budovy:
A, Vstupní dvoupodlažní zaoblená část obsahuje reprezentativní komunikační prostor s info-recepcí, posezením a občerstvením. Na něj navazuje malý sál s možností konání zájmových kroužků či video prezentací. V přízemí je dále zázemí s kapacitními WC, šatnami se sprchami a technické místnosti. Dominantou atria je schodiště vedoucí na galerii a do pronajímatelných prostor kanceláří a posilovny. Oblá část je vystavěna z pórobetonových tvárnic s panelovými stropy a opláštěna provětrávanou fasádou s plechových lamel s imitací dřeva.

B, Hala se sportovním a společenským sálem o rozměrech 16x26x7,5m je výškově, požárně i materiálově oddělena od vstupní části. Hřiště z dubových parket je určeno pro hru badmintonu, košíkové, volejbalu, nohejbalu, flórbalu či malého fotbalu. Hlavní sál však také slouží pro pořádání kulturních a společenských akcí, hudebních koncertů, kina, divadla či plesů. Jeviště je díky zapuštění budovy do terénu bezbariérově přístupné ze západní strany. Opticky je vnitřní prostor propojen se zahradou velkými okny směřujícími na východ. Jedná se o vyzdívaný prefabrikovaný železobetonový skelet s venkovním kontaktním zateplením. Rozpon 16m je překonán dřevěnými lepenými vazníky.

Stavebně technická zařízení:
Zdrojem tepla pro vytápění, větrání a pro přípravu TUV jsou plynové kondenzační kotle. Vstupní část je vyhřívána podlahovým topením. Pro vytápění haly a jeviště jsou použity teplovodní sálavé panely zavěšené pod stropem budovy. Prostor haly je větrán pomocí centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací, teplovodním ohřívačem a chladičem napojeným na kondenzační jednotku. Stavba je díky svému masivnímu zateplení nízkoenergetická.
0 komentářů
přidat komentář