Speciální vzdělávací centrum

Sonderpädagogisches Zentrum Dornbirn

Speciální vzdělávací centrum
V centru města Dornbirn se nachází soubor vzdělávacích a pečovatelských institucí pro děti od čtyř let až po dospívající osmnáctiletou mládež. V Dornbirn zaujímají ke speciálnímu vzdělávání integrační postoj, a proto vznikla pro vážně postižené děti nová budova, která nahradila již několik let nevyhovující předchozí polorozpadlou budovu. Jako základní kámen pro novou školu posloužila malá tělocvična postavené na konci 19. století. Nový objekt se od tělocvičny odpojuje, mísí s protějšími historickými budovami a má výrazný dopad na celkový vzhled ulice. Směrem k sousední základní škole vzniká jakési nádvoří, které slouží k plynulejšímu přechodu na západní stranu pokračuje směrem ke střední škole.
Ve třech nadzemních podlažích jsou kolem centrálního nádvoří hustě uspořádány jednotlivé výukové třídy a skupinové místnosti. Přiléhající vnitřní komunikace jsou dostatečně prostorné. Denním světlem zalité herny a cvičebny, které disponují okenními otvory téměř přes celou výšku podlaží, nenabízí jen úžasné pohledy ven, ale otevírají se také průhledům dovnitř. Velká okna do místností se skupinami studentů jsou zároveň nejlepší známkou pro své okolí. Atrium ústí do krytého školního dvora v přízemí. Tělocvična v suterénu má dostatečné osvětlení prostřednictvím otvorů v chytře umístěném únikovém schodišti.
Dokonale odlitý hladký pohledový beton je v přímém kontrastu s vnitřním obkladem z březové překližky a barevnými plochami mstností. Zeleň, která je symbolickou barvou života, zlehka proniká do budovy v pozvolných odstínech se odráží na stěnách a podlahách, rozzařuje místnosti a mění odstíny v závislosti na orientaci a osvětlení. Nábytek je v červených a oranžových odstínech. Podlahy v posluchárně a sborovně jsou z červeného linolea, které zároveň vyznačuje místa pro komunikaci a odpočinek. Ve zvláštních vzdělávacích místnostech jsou použity měkké barevné odstíny, které prostředí neutralizují.
Energetická úspornost je na nejvyšším stupni; řízené větrání, kompaktní forma a kvalitní materiály zaručují optimální výsledky. Vhodně zvolené proporce, cílené směrování slunečních paprsků, barevný návrh a konstrukční standardy dávají vzniknout harmonickému celku, který postiženým dětem a dospívající mládeži poskytuje útočiště a zároveň jim vytváří podnětné prostředí.
Marte Marte Architekten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od marte.marte architekten