Smuteční síň Svinov

Smuteční síň Svinov
Spolupráce:Hana Arletová, Martin Kopecký, Jan Vodička, Jan Martínek
Investor:Statutární město Ostrava, Městská část Poruba
Projekt:2017
Smuteční síň je umístěna na západní straně prostoru rozšíření hřbitova. Je v  těžišti nové rozptylové loučky,  její geometrický střed však nechává volný.  Obrací se vertikálním vstupním portálem k východu a ukončuje průhled stávající alejí vzrostlých stromů. Plave nad okolní loukou stejně jako plachetnice našeho života.

Síň má  krystalickou hmotu se symbolickým tvarováním jako průběhu života od narození ke smrti a dál. Vstup  (narození)  je vysoká trojúhelná štěrbina, dále pokračuje obřadní sál (život), který tvoří hlavní stavební objem, ten končí velmi nízkým horizonálním  rozhraním a zlomem (smrtí), tam se podlaha lomí do dlouhého jehlanovitého světlíku (odevzdávání duše). Jehlanem světlíku shora padá na katafalk záplava zlatého světla a scénicky akcentuje význam prostoru s rakví. Samotné světlo symbolizuje cosi vyššího, co naše pozemské snažení přesahuje a co všichni podvědomě hledáme pohledem k nebi.

Stavba je provedena v lomených plochách ze světle šedého betonu a bezrámových oken s pokovenými skly. Mobilář je z běleného dřeva , některé plochy jsou pokoveny zlatem.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atelier Štěpán