Smetanovy sady a přístavba Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni

Smetanovy sady a přístavba Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni
Adresa: Smetanovy sady sady Pětatřicátníků, Plzeň, Česká republika
Investor:Statutární město Plzeň
Projekt:2008, 2010
Realizace:2014-15
Plocha pozemku:8500 m2


V roce 2008 město svěřilo autorům kompletní rekonstrukci prostoru v okolí Divadla Josefa Kajetána Tyla. Tento prostor prošel v historii značnými změnami, původní městské hradby nahradil okružní park, který byl ale v této části následně zatížen dopravní tepnou a necitlivými a nepřehlednými zásahy v parteru během osmdesátých let. Území je součástí památkové rezervace Plzeň. Požadavky na úpravu této části sadového okruhu byly vedle památkových technické, přeložky sítí v přilehlé komunikaci, a provozní, zachování novodobé části divadla, zrušení mazutové kotelny a komína, zvětšení skladů. K zadání také patřilo umístění předprodeje vstupenek DJKT, vybudování městské kavárny a celková kultivace prostoru, která by městotvorným způsobem završila postupnou rekonstrukci této chráněné kulturní památky. Autoři chtěli především prostor zklidnit, “vyčistit”, zjednodušit a zpřehlednit. Cílem bylo jednak sebevědomě navázat na již zrekonstruované části parku, jednak nechat vyniknout neorenesanční budově divadla a jeho plánovaným úpravám. Od stavby oválné kavárny s přímým výhledem na nejdůležitěší památky město nakonec ustoupilo terasa stále čeká na své využití. Posledním zásahem bylo umístění památníku generála Pattona, návrh vzešel ze soutěže a reagoval na připravované celkové úpravy prostoru. Do dvoubarevného žulového parteru přidali autoři řadu stromů, výsadba květin nového zeleného oválu je pravidelně obměňována.
KB Král
0 komentářů
přidat komentář