Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

Slovácké muzeum, Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti patří k nejznámějším muzeím národopisné oblasti Slovácká i celé Moravy. Po celou dobu trvání se zaměřuje na uchovávání nesmírného bohatství lidové kultury, vytvořeného po staletí lidem zdejšího kraje.
Slovácké muzeum vzniklo díky nadšení vlastenecky orientovaných obyvatel města. První pokusy o zřízení muzea bezprostředně souvisejí s přípravami Národopisné výstavy českoslovanské v Praze v roce 1895, v Uherském Hradišti tehdy vznikl Komitét pro založení Slováckého muzea. Vzdor velkému úsilí, které jeho členové vyvíjeli, nepodařilo se muzeum zřídit a Komitét po deseti letech zanikl.
K slavnostnímu otevření Slováckého muzea došlo 1. června 1914. Jeho prvním sídlem se stal zrušený jezuitský klášter, základ sbírkového fondu tvořila Kretzova sbírka keramiky. V roce 1919 byly výstavní prostory muzea zabrány pro vojenské účely, sbírky byly provizorně uskladněny. Teprve počátkem 30. let zakoupila městská rada pro potřeby muzea budovu bývalého hostince Na střelnici ve Smetanových sadech. Dne 15. srpna 1931 bylo Slovácké muzeum znovu slavnostně otevřeno.
Následující léta patří v historii muzea k nejvýznamnějším, došlo k značnému obohacení sbírkového fondu, rozvoji odborné činnosti i výstavbě nového křídla budovy muzea. Finanční prostředky ke stavbě byly získány z výtěžků „Výstavy Slovácká 1937“, na jejíž přípravě se muzeum významně podílelo. Nová budova, postavená podle návrhu architekta prof. Bohuslava Fuchse, byla dokončena v roce 1942 a ve své době patřila k nejmodernějším v českých zemích.
Na boční stěně je mozaiková alegorie ročních období od J. Kohlera z roku 1905.
Slovácké muzeum zaměřuje svoji činnost na etnografii, archeologii, historii a historii umění.
Objekt byl 3. května 1958 prohlášen nemovitou kulturní památkou.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
(7:- )) ...
šakal
26.07.20 01:55
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Bohuslav Fuchs