Školní bazén s tělocvičnou v Beaconsfield

Školní bazén s tělocvičnou v Beaconsfield
Dívčí škola Alfriston School v desetitisícovém městečku Beaconsfield ležícím 40 kilometrů západně od Londýna má pověst sportovně založené instituce, kde se v týdenním internátu vzdělávají dívky ve věku od 11 do 18 let vyžadující speciální vzdělávací potřeby. Vedení státem financované střední školy pověřilo architektonickou kancelář Duggan Morris rekonstrukcí stávající tělocvičny a rozšíření bazénu pro 24 osob. Kromě místní samosprávy zajistili finanční prostředky také loterijní fond Sport England a soukromí dárci.
Hlavním znakem nového krytého bazénu je prefabrikovaná dřevěná střešní konstrukce stojící na tmavošedém betonovém soklu. Střecha se snaží novými prostředky interpretovat šikmé střechy místních tradičních staveb. Úzký metrový pás oken mezi vodní hladinou a střechou umožňuje při plavání vychutnávat krásy venkovního parku se vzrostlými stromy.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Duggan Morris Architects