Školící centrum Setúbal

Školící centrum Setúbal
Adresa: Campus do IPS 761, Setúbal, Portugalsko
Projekt:1986
Realizace:1991-94


Téhož dne, kdy mi byla udělena Národní cena za architekturu, jsem dostal telefonát z rozhlasové stanice, abych se ke stavbě vyjádřil. Tazatel mě požádal o rychlý a povrchní popis vítězné budovy. „Bez fotografií nebo obrázků jakéhokoli druhu je to téměř nemožné,“ odpověděl jsem. „Ale tady je...“
Dvě patra školícího centra v Setúbalu jsou postaveny na půdorysu ve tvaru písmene U. Učebny se otevírají do travnatého nádvoří, které obklopuje sloupová galerie. Vstup z interiéru na nádvoří je přímý z obou podlaží. Objekty se zvláštními funkcemi (auditorium, hudební sál, tělocvična a další) jsou připojeny ke stavbě ve tvaru písmene U, podobně jako lodě zakotvené na nábřeží. Tyto objekty volně nabývají své tvary a rozměry vhodné pro tu kterou funkci. Samostatné objekty jsou součástí celku. Tato “plavidla“ jsou mezi sebou oddělena různě velkými nádvořími, z nichž to nejrušnější, tvořené jídelnou, knihovnou a atriem, má nádherný výhled na krásnou přírodní rezervaci. Nyní tuto rezervaci nečekaně protíná původně nepředvídaná dálnice. Hlavní vchod do budovy je z horní části nádvoří. Na opačném konci, hned vedle vstupu a přesně uprostřed nádvoří, je klidná travnatá plocha narušena silnou - a pro mě neočekávanou a vykupující - přítomností korkovníku, který považuji za světský prvek. Jeho rozprostřené větvemi narušují vstupní předpokoj složený z přímek. Někdy je k nám osud laskavý. Zkušenosti týkající se tohoto typu škol ukazují potřebu programového přístupování. Třebaže je jakkoli přísný, umožňuje flexibilitu při využívání a členění prostorů. Proto bylo zapotřebí navrhnout velmi jednoduchý komunikační systém a konstrukční modul, který by v budoucnu umožnil provést snadné změny v určitých oblastech nebo jednoduché připojení dalších částí. Vstup do atria lemují dvě dvoupodlažní křídla. Tento dostatečně široký příčný prostor vytváří ústřední jádro, z něhož vybíhají další provozy vyžadující větší plochu (jídelna, CDI, CRE). Posluchárna, hudební sál a tělocvična jsou umístěny podél severovýchodní strany a dostanete se k nim příslušnou podélnou chodbou. Tento soubor budov ve tvaru písmene H je na jihozápadě zakončen dlouhou plošinou, která je ve vztahu k okolní zemědělské krajině mírně zvýšená a je také přístupná ze stávající cesty na jihozápadě. Ostatní části stavebního programu (garáže, obslužné provozy a ubytování pro hosty) tvoří samostatné pavilony oddělené od hlavní budovy. Zvláštní pozornost byla věnována jak snížení nákladů na výstavbu, tak i na levnou následnou údržbu. Obecně lze říci, že hlavním cílem projektu bylo zakomponovat modulový ortogonální systém, který zajišťuje jednoduchost, hospodárnost a systematičnost detailů.
Á.Siza
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Álvaro Siza Vieira