Škola a víceúčelová hala

Škola a víceúčelová hala
Čtyři stavby – stará základní škola s halou a nová střední škola s víceúčelovým sálem – jsou uskupeny kolem centrálního otevřeného prostoru. Společně vytváří kompozici rozpínající se směrem do krajiny, zároveň však upevňuje svoji pozici v daném místě. Centrální prostor plní hned dvojí funkci: je hřištěm a sportovištěm, ale i veřejným prostranstvím využívaným místní komunitou k pořádání slavností. Jeviště nového víceúčelového sálu lze také otevřít směrem do centrálního venkovního prostoru. Okna jsou do každé z krychlovitých formem vyřezána tak, aby prozrazovala mohutnost betonového jádra, podobně jako lze za oděvem vytušit lidské tělo. Bílá matná barva nálevkovitě se zužujícího ostění oken zvýrazňuje tenký film okrově zbarvené omítky. Při navrhování byl kladen velký důraz na “vícefunkčnost“ místností, což vyplývalo z požadavku udržet nízké stavební náklady. Kupříkladu pro školu tolik charakteristický žebrový strop tvoří prostě podepřený nosník, který však má také tepelně izolační a akustickou funkci a zároveň chrání proti oslnění. Součtem těchto vlastností pak vyplývá celkový estetický dojem.

Využití a ukládání sluneční energie – mnohofunkční strategie

Škola ve Vella nemá žádné technologické vytápění. Spoléhá pouze na sluneční záření, které sem přichází okny a ukládá teplo v masivních podlahách, zdech a zejména stropech. O akumulační efekt podlah se starají křemencové desky z Valsu. Profily žeber zlepšují rozdělení hmoty stropu a zároveň také jejich tepelnou absorpci. Aby šlo přivést co nejvíce slunečních paprsků až ke stropu, bylo zapotřebí navrhnout na vnitřní straně oken hliníkové odrazné žaluzie, které lze otáčet o 180°. Žaluzie nepomáhají pouze kumulovat teplo ve stropech, ale také zlepšují přirozené osvětlení v zadních částech místností. Toto řešení pomohlo výrazně snížit náklady za elektřinu. Žaluzie se mohou také zcela uzavřít a posloužit k úplnému zatemnění místností. V horkých letních dnech mohou být třídy stíněny ještě zvenku translucentní roletou, propouštějící 80% denního světla.
Systém žeber podpírá strop jako řada za sebou uložených trámů. Současně však působí jako velmi účinný akustický difuzor a nebyly tak již zapotřebí žádná další akustická opatření. Do mezer mezi žebry je umístěno energeticky úsporné osvětlení, které tím pádem nikoho neoslňuje. A na závěr žebrový strop představuje, podobně jako u Poeschelových měšťanských domů v Grisins, typický zdejší architektonický motiv. Jediný charakteristický prvek tak na sebe dokázal navázat další ekonomické, energetické a kulturní hodnoty. Tento způsob práce se zcela jistě musí nějakým způsobem střetnout s definicí trvale udržitelného rozvoje.

Akustika v sále
Ačkoli má strop ve víceúčelovém sále podobný vzhled jako v učebnách, tak jeho profilovaný podhled má odlišnou funkci. Střechu je tvořená z izolovaných prefabrikovaných sendvičových panelů, které jsou vyztuženy žebry. Mezi žebra jsou ve dvou vrstvách pružně zavěšeny tenké zakřivené překližkové desky. V případě zvukových podnětů začnou lehce vibrovat. Princip založený na molekulárním modelu byl převeden do rozměrů aplikovatelných na skeletovou konstrukci. Za panely byla umístěna různě těžká závaží, aby pomohly pro sál vytvořit ideální rezonanční podmínky. Podlaha a stěny jsou také tvořeny z plovoucích prken z měkkého a tvrdého dřeva. Výsledkem je ozvučený prostor podobný tělu akustické kytary.
Bearth & Deplazes Architekten
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Bearth + Deplazes Architekten