Signální stanice Curych

Signal Box Zürich

Signální stanice Curych
Budova se nachází na rohu pozemku železnic a ulice Hohlstrasse blízko Gottlieb Duttweilerova mostu a tvoří přechod mezi bytovou zástavbou a průmyslovou zónou. Signální stanice je používána pro monitorování žele- zniční dopravy v prostoru curišského nádraží.
Třípodlažní objekt tvoří tupé tělo, které bylo v konkurenčním projektu polygonálně klenuté podle střech nákladních vagónů. Finální verze užívá tento motiv v linii římsy.
Nejvyšší podlaží je používáno jako kancelář a prostor pro zaměstnance. Nižší podlaží obsahují technická zařízení s prostorem pro mechanismus monitorování, místnost pro transformátor, elektrický generátor, nouzové baterie a ventilátor. Stroje tak zaujímají většinu prostoru domu. Vedlejším produktem technického zařízení je odpadní teplo, místnosti tak musí být klimatizované. Konstrukce klimatizačního zařízení je zhotovena tak, že může uchovávat a vydávat požadované množství tepla do okolního prostředí. Teplotní setrvačnost hmoty dvojité betonové izolační zdi je užívána jako teplotní stabilizátor k odebírání tepla produkovaného strojním zařízením, poté je teplo rozdělováno dle potřeby do jednotlivých prostorů. Železobeton je používán jako ochranný obal pro vysoce citlivé obvody elektronických zařízení od možných poškození železničním provozem.
Při realizaci byl beton probarven narudlou barvou zoxidovaného železa, používající stejný chemický základ jako kovové částice obsažené v korozi vagónů. Umělec Harald F. Müller vybral barvy pro interiéry. Místnosti jsou tvořeny vloženou dřevěnou krychlí a jsou určeny různými barvami, které vychází z nejbližšího okolí: odstíny indigo, žlutá, karmínová, narudlá hnědá.
Malý počet otvorů na fasádě koresponduje s pěti velkými okny v nejvyšším podlaží, které umožňují plný vizuální přehled po pozemku železnic.
Okna jsou zasklena pokoveným sklem odrážejícím světlo i teplo do interiéru (v létě korigováno žaluziemi řízenými centrálním počítačovým systémem). Okna, v noci svítící, ve dne reflektující, jsou zajímavým měnícím se prvkem objektu, který tak vypovídá o své funkci signálního boxu na železnici.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Gigon/Guyer Architekten