Sídlo provincie Antverpy

Provinciehuis Anvers

Sídlo provincie Antverpy
Adresa: Koningin Elisabethlei 22, Antverpy, Belgie
Investor:Provincie Antverpy
Soutěž:2013
Realizace:2015-19
Užitná plocha:33000 m2
Výška:58 m


Spolupráce na soutěžním návrhu: Doug Allard, Christophe Antipas, Lieven De Boeck, Yannis Igodt, Paul-Emmanuel Lambert, Federico Pedrini, Marie-Pierre Vandeputte

Spolupráce na projektu: Yannis Igodt, with Doug Allard, David Ampe, Tom Bonnevalle, Karel Bruyland, Elena Caruso, Joris De Greef, Denisse Florea, Arie Gruijters, Annelotte Herrebosch, Willem Van Besien, Peter Vande Maele, Yannick Vergnaud, Stéphanie Willocx

Krajinná architektura: Michel Desvigne Paysagiste 

Konstrukce: Bollinger + Grohmann 

Energetický konzultant: Transsolar
Nová budova nahrazuje komplex modernistických budov (autory původní stavby z roku 1966-70 byla dvojice architektů Maurice De Vocht a René Grosemans, jejichž dílo bylo zbořeno v roce 2014 - pozn.překl.), které zabíraly celý pozemek a nemohly být přizpůsobeny dnešním ekologickým standardům trvalé udržitelnosti. Vzhledem k tomu, že se v centru Antverp nachází jen málo veřejných zelených ploch, bylo hlavním požadavkem zadání soutěže přeměna pozemku z výhradně soukromé dlážděné plochy na veřejně přístupnou zahradu. Pozemek obklopený fragmenty veřejné zeleně hrál klíčovou roli při utváření většího uceleného parku. Dalším - protichůdným - požadavkem bylo zachování nově postaveného reprezentačního pavilonu, který byl jako překážka umístěn uprostřed pozemku.
Požadovaný stavební program byl umístěn do kompaktní hmoty, kterou však napříč prochází původní pavilon. Hlavní vstup do úřední budovy byl přiblížen k ulici. Velká hmota rozděluje park na přední a zadní zahradu. Postupným otáčením půdorysu kolem jednoho nároží se začne hmota budovy zvolna posouvat ke středu, čímž vznikla výsledná sochařská forma. Návrh respektuje stávající sousední budovy.
Při navrhování jsme nakonec dospěli k tomu, že byl stávající pavilon nahrazen proskleným objektem pro pořádání kongresů a výstav. Budova je koncipována jako mostní konstrukce, která se klene před tento pavilon. Uprostřed dispozice se z jednoho komunikačního jádra na druhé klene velký ocelový příhradový nosník.
Další dva příhradové nosníky jsou zakomponovány do bočních betonových stěn a jejich trojúhelníkové rozložené určuje podobu okenních otvorů. V dalším kroku byl tento tvar oken použitý po celé budově (na 15 poschodích se nachází 683 trojúhelníkových oken - pozn.překl.), protože se ukazuje jako velmi účinný, pokud jde o ideální rovnováhu mezi přístupem denního světla a přehříváním sluncem. Zbývající plocha fasády je obložena skleněnou mozaikou z bílých kulatých terčíků, zatímco pavilon zůstal zcela průhledný, aby si udržel vizuální spojení s parkem.
XDGA
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od XDGA