Sídlo pojišťovny Generali v Břežnici

Sídlo pojišťovny Generali v Břežnici
Autor: Hans Hollein
Adresa: Quellenstraße 1-7, Břežnice, Rakousko
Investor:Erste Allgemeine Generali Versicherungsgesellschaft
Projekt:1987
Realizace:1993


Opravdová postmoderna v československé architektuře schází. Toto úsměvné hledání historických kořenů jsme si krátce užili až po pádu železné opony (společně s dekonstruktivismem, neofunkcionalismem a dalšími směry). Jednalo se však o formální napodobování již přežitých západních vzorů. Přitom bylo podstatné, odkud inspirace přicházela. Američtí postmodernisté v čele s Robertem Venturim se nemohli opírat o historické kořeny. Jejich tvorba měla silné intelektuální zázemí, ale realizované stavby budili dojem laciných kulis. Západoevropští architekti měli výhodu historické kontinuity a řada tvůrců včetně Hanse Holleina se na ni snažili navazovat. Po období revolty 60. let, kdy Hollein nazýval architekturou vše a své návrhy přirovnával lehkým oděvům, si také on začal připouštět materiální stránku a na rozdíl od sádrokartonových Američanů byla jeho tvorba založena na užití kvalitních materiálů zasazených však do znejsťujících okolností. Zatímco za oceánem se s postmoderním tvaroslovím setkáme u nízkonákladového bydlení a rychlo obrátkových obchodů, tak na západě Evropy byla často ukázkou luxusu a přebujelého vkusu finančníků, kteří prostřednictví staveb dávali na obdiv význam své instituce. V podobném duchu se nesla v raných 90. letech výstavba bankovních domů v Československu, proto může být blízké našemu chápání rovněž sídlo pojišťovny Generali v Břežnici od Hanse Holleina, jediného rakouského držitele Pritzkerovy ceny.
Vorarlberské ředitelství společnosti se nachází na západním předměstí Břežnice v místech rušné křižovatce, kde se mimoúrovňově setkávají automobilová doprava se železnicí. Aby byl alespoň trochu zajištěn klid a důstojný nástup do bankovní instituce, vznikl soubor tří domů, které mezi sebou vytváří trojúhelníkovou piazzetu s fontánou (podpíranou čtveřicí lvů, kteří jsou podobně jako červená barva znakem společnosti Generali). Každý z objektů plní jinou funkci, má odlišnou půdorysnou stopu, tvar střechy i počet podlaží. Čelní budova postavená na osu náměstí Fritze Mayera působí dojmem novodobého chrámu, kde sídlí finanční instituce. Modrošedým emailovaným plechem obložena čtyřpodlažní stavba spočívá na předimenzovaných rudých sloupech a zastřešení připomíná obloukovým tympanonem. Obě zadní stavby mají komerční parter, ale horní podlaží tvoří bytové jednotky. Pěti a šestipodlažní domy s lososovou omítkou mají pultovou střechu svažující se do náměstí, čímž usnadňují osvětlení veřejného prostranství.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Hans Hollein