Sídlo firmy Fortis-DB

Sídlo firmy Fortis-DB
Uněšovská ulice je v periferní části Plzně. Pozemky navazují na areál sběrného dvora. Tato část Plzně se rozvíjí a postupně doplňuje administrativními komerčními a skladovými areály. Navrhovaná budova je umístěna ve východní části pozemku. Architektonický návrh vychází ze zadání investora. Úkolem bylo navrhnout sídlo firmy Fortis zabývající se prodejem tabákových výrobků a příslušenství.
Architektonické prostředky jsou záměrně střídmé, základní kompozice je poskládána z kubických hmot. Objekt je monoblokem, jehož přední část tvoří administrativa. Půdorys administrativní části je čtverec o hraně 12 m. Zbytek půdorysu zabírá skladovací hala. Vstupní část je dominantní svými velkými prosklenými otvory a vklíněným kvádrem - krytou terasou opláštěnou horizontálními dřevěnými lamelami. Monoblok haly s administrativou je navržen jako žb skelet opláštěný sendvičovými panely kladenými na svislo. Dalším dominantním prvkem je rám vstupu v oplocení při Úněšovské ulici. Odtud navazuje hlavní osa přístupu do objektu v pohledovém betonu, na západní fasádě je zakomponována výrazná zásobovací rampa.
V interiéru administrativní části se prolínají stropy z pohledového betonu, jednobarevné PVC podlahy, sklo a omítky.
Vstupnímu prostoru dominuje recepční pult se zástěnou a logem firmy.
Po obvodu vstupní haly s vazbou na jednací prostory jsou umístěny vitrínové stěny pro představení zboží. Dále navazuje vstupní hala na prostor určený jen zaměstnancům, tedy šatny, kancelář reklamací, místnost nočního hlídače, WC, kuchyňka, úklid a kopírka. Tento komunikační prostor je napojen na skladovací halu, která je člěněna na sklad kuřáckého zboží a sklad zapalovačů. V těžišti administrativního čtverce je umístěno schodiště do patra, kde jsou navrženy kanceláře obchodních zástupců, kancelář účetní, WC, kuchyňka, server, výměník a technická místnost.
Administrativní část je dimenzována celkem pro 5–10 pracovníků.
Celkový rozměr objektu je 12.6 x 42.7m.
Před budovou je navrženo parkoviště pro návštěvy a majitele firmy. Při hranici se sběrným dvorem je umístěn parking zaměstanců oddělený zelení. Vjezd zásobování skladovací haly je ze západu. Na jihu, východě a severu je objekt obklopen zelení.

Objekt získal 1. cenu v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2010 v kategorii novostavba.
0 komentářů
přidat komentář