Severočeská hvězdárna Teplice

rekonstrukce objektu

Severočeská hvězdárna Teplice
Statika:Jiří Kozák
Adresa: Písečný vrch 2517, Teplice, Česká republika
Investor:Ústecký kraj
Projekt:2016-17
Realizace:2017-18
Zastavěná plocha:435 m2
Obestavěný prostor:2113 m3


Historie objektu a místa
Rekonstruovaná hvězdárna je na Písečném vrchu v Teplicích. Původní objekt byl postaven cca v roce 1965 v akci Z a tomu také odpovídala kvalita výstavby a použitých materiálů. V oblasti města Teplice to byl jediný "volný kopec" vhodný pro stavbu tohoto typu. Vzhledem k tomu, že se objekt nachází na vrcholu Písečného vrchu, je dominantou viditelnou z okolních kopců. U objektu je vyhledávaná skalní vyhlídka.

Architektonické a dispoziční řešení
Rekonstrukce a přestavba objektu toto výjimečné místo, s velmi zajímavými výhledy, zachovává a snaží se jej v rámci navržených úprav ještě více zhodnotit. Dům využívá přirozenou svažitost terénu, a proto je vstup do objektu umístěn v úrovni suterénu a vstup na vyhlídku a na střešní terasu je přístupný z přízemí.
Dominantní jak tvarově, tak i výškově zůstávají po rekonstrukci kupole, ve kterých jsou umístěny dalekohledy. Prosvětlení ochozů pod kupolemi, které slouží jako výstavní prostory, bylo zachováno. Pouze byly původní skleněné tvárnice nahrazeny okny a problém s přehříváním tohoto prostoru byl eliminován částečným zastíněním pevnými dřevěnými slunolamy.
Z původního objektu zůstaly zachovány pouze pozorovací kupole a nevyhovující část stavby mezi nimi byla vybourána a postavena nově ve větším potřebném rozsahu. To umožnilo v tomto prostoru vybudování reprezentativního promítacího sálu, prostorných výstavních chodeb, odpovídajícího hygienického zázemí a také většího zázemí pro zaměstnance hvězdárny. Přístavba obdélníkového půdorysu má jedno nadzemní podlaží a jedno částečně podsklepené. Nadzemní podlaží je vykonzolováno nad suterénní částí a vytváří tak krytý hlavní vstup do objektu. Střecha mezi kupolemi je plochá, částečně přístupná pro návštěvníky hvězdárny na noční pozorování.

Materiálové řešení
Objekt je zděný s železobetonovými stropy nad suterénem a pod pochozí střechou. Střecha v nepochozí části má nosnou ocelovou konstrukci. Fasády jsou navrženy ve dvou hlavních materiálových provedeních. Na celé přízemí byl použit obklad ze sibiřského modřínu, ze stejného materiálu jsou i slunolamy na ochozech pod kupolemi. Dřevo sjednocuje tvarově komplikovanou stavbu a kompozici domu. Suterén a opěrné zídky jsou obloženy čedičem. Předpokládáme, že postupným stárnutím materiálů by tak měl dům splynout s okolní krajinou.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Velmi povedené
Andrea Padevítová
24.11.18 09:48
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od atelier AVN s.r.o.