Severní městský hřbitov

Severní městský hřbitov
Adresa: Laan 1940 1945 2, Hilversum, Nizozemí
Projekt:1927
Realizace:1930
W. M. Dudok vzešel ze slavné Berlagovy školy. Většinu své kariéry věnoval městu Hilversum, kde působil jako ředitel veřejných prací (1915-28) a posléze jako hlavní architektů (1928-54). Za poměrně krátkou dobu dokázal v rychle vzkvétajícím Hilversumu vytvořil celou řadu pozoruhodných děl, mezi něž patří také areál severního hřbitova (Noorderbegraafplaats) ze sklonku 30. let. Na zdejším hřbitově našel Dudok se svojí manželkou místo posledního spočinutí.
Svoje celoživotní snahy Dudok popisuje následovně: „Pro mne jest architektura právě tak jako hudba uměním proporcí. Zříkám se úplně tradičního výrazu monumentality a pokouším se vnésti život do mého díla účinem hmoty a jejím pohybem a rytmem. Detail jest samozřejmě podřízen celku, má sám o sobě podřízený význam. Hledám bohaté členění hmot, mohutné seskupení, zkrátka plastický dojem a snažím se docíliti s nejjednoduššími prostředky nejpůsobivějšího výrazu.”
Styl IV (IX, 1923-24), s. 99-105
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Willem Marinus Dudok