Servisní a kancelářská budova Infinite Dreams

Budynek biurowy Infinite Dreams w Gliwicach

Servisní a kancelářská budova Infinite Dreams
Spolupráce:D.Beil, G.Pietraszuk, J.Przybyłka, B.Komraus, M.Sokołowski, K.Basan
Adresa: Bojkowska 45, Glivice, Polsko
Investor:Infinite Dreams Sp. z o.o.
Projekt:2011
Realizace:2012
Užitná plocha:474 m2


Vzdělávací a podnikatelské centrum Nové Gliwice vzniká na místě rekultivovaného důlního areálu. V uhelném dole, s původním názvem Gliwitzer Grube, se začalo těžit v roce 1901 a činnost zde byla ukončena přesně o sto let později. Z rozsáhlého průmyslového areálu zůstaly na místě zachovány pouze dvě větší industriální budovy z 19. století, které využívá vyšší ekonomická škola. Další instituce si v areálu svá sídla a provozovny postupně budují.
Jednou z firem, které se rozhodla své sídlo přemístit do Nových Glivic je Infinite Dreams, firma zabývající se vývojem aplikací pro mobilní zařízení. Původně garážová firma dospěla do stádia, kdy již bylo žádoucí přesunout se do nových prostor, nejlépe do nové budovy.
Zadání pro architekty bylo vytvořit administrativní budovu s dobrým pracovním prostředím a s možností dostavby při případném rozšíření firmy. Investoři záměrně zakoupily v areálu větší pozemek, než odpovídá jejich aktuálním potřebám, protože počítají s dalším rozvojem a expanzí firmy. Majitelé firmy sami pracující v kreativní profesi, dali architektům jasnou představu o náplni a provozu budovy. Architektonický vzhled nijak nedefinovali, ale poznamenali, že pokud chtějí architekti dělat umění, tak ať založí kapelu. Výsledkem je jednoduchá modulová stavba, u které se architekti se inspirovali stavebnicí LEGO a jejími možnostmi jednoduchého navazování stejných kostek, modulů.
To, že se opravdu počítá s dostavbou budovy je vidět i na dispozičním členění vnitřku. Po celé délce půdorysu prochází chodba, na kterou navazují všechny místnosti a provozy. Na konci chodby je možné v započatém půdorysném rozvržení pokračovat. Celá stavba je postavena z prefabrikovaných betonových panelů s vloženou tepelnou izolaci. Většina prefabrikátů má v interiéru přiznané své betonové povrchy. Zcela odhalené jsou i vnitřní instalace vedené po stěnách nebo pod stropem.
Budova je po délce z obou stran oddělena plotem z ocelových sloupků a lanek, po které se začíná pnout psí víno. V budoucnu se dům od svého okolí oddělí vysokou zelenou stěnou. Vnitřní prostředí budovy zpříjemňují rostliny v květináčích, ale také "zelená stěna" jdoucí přes dvě podlaží v prostoru schodišťové haly. Jednoduchá grafika informačního systému našla své místo i na vnějším plášti budovy v podobě nápisu PAUSE, který nás informuje o budoucím směru dostavby budovy.
Budova firmy Infinity Dreams ukazuje jak architekti ze studia Medusagroup vedou dialog s industriální historií místa. Bezozdobná budova vystavěná z průmyslově vyráběných stavebním komponentů se surovými povrchy bývá v internetových diskusích označována jako bunkr nebo vězení Guantanamo.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od medusa group